08.03.2023

Gemenskapsorienterad integration

Fotograf: Heidi Makkonen

Med det gemenskapsorienterade pilotprojektet för integration främjar man integrationen av invandrare som anlänt till kommuner som kvotflyktingar.

I inledningsskedet av integrationen är sociala relationer och nätverk av största vikt. I det gemenskapsorienterade integrationsprojektet uppmuntras invandrare som anlänt till Finland som kvotflyktingar att delta i utvecklingen av integrationsverksamheten.

Projektet som pågår till slutet av år 2025 inleddes i januari 2023. Projektet finansieras av Europeiska unionen.

På de cirka 15 orter som deltar i projektet och som tagit emot kvotflyktingar grundar man grupper med gemenskapsfaddrar som stöder integrationen av flyktingar på ett mångsidigt sätt. Röda Korset och projektpartnerna rekryterar och utbildar gemenskapsfaddrarna i uppgiften.

Utgångspunkten är invandrarnas behov

Gemenskapsfaddrar och kvotflyktingar tränas i att hitta metoder som ska hjälpa flyktingar att få information om livet i Finland och färdigheter som behövs för att leva på en ny ort.

Grupper med gemenskapsfaddrar och ledare ordnar olika skräddarsydda verksamhetsformer för kvotflyktingar som flyttat till kommunen, vilka underlättar integrationen i livet på den nya orten.

Målet är att utveckla verksamhet som beaktar behoven och önskemålen hos invandrarna samt deras ställning. Utöver de som kommit till Finland som flyktingar är förmånstagare också deltagande kommuner, organisationer, församlingar och hela mottagningssystemet för flyktingar.

Projektets mål

  1. Kvotflyktingarna känner till verksamhetsmöjligheterna och deltar i dem. De upplever att de är välkomna i verksamheten. Kontakterna med ortsborna ökar, det sociala närverket växer och ger en känsla av tillhörighet och delaktighet i livet. Utbildningarna erbjuder nya alternativ på integrationsstigen och ökar kunnandet.

  2. Gemenskapsfaddrarna identifierar sina uppgifter och de har tydliga roller. De utvecklar verksamheten på orten på lämpliga sätt. De är motiverade och nöjda med verksamheten. De får det stöd och den utbildning de behöver av projektets personal och kommunens ansvariga myndigheter.

  3. Man får erfarenhet av den gemenskapsorienterade integrationens praxis och modeller från olika orter. Samarbetspartner och intressentgrupper deltar aktivt i utvecklingen av modellen. I utvecklingsarbetet aktiverar man målgruppens medlemmar att ge respons och utvecklingsförslag. En handbok om gemenskapsfadderverksamheten utarbetas.

Den huvudsakliga genomföraren av projektet är Finlands Röda Kors centralbyrå. Projektpartner är Humanistiska yrkeshögskolan (Humak), kyrkostyrelsen och fyra av Röda Korsets distriktsbyråer: Uleåborgs distrikt, Västra Finlands distrikt, Egentliga Finlands distrikt och Sydöstra Finlands distrikt.

  

 

 

Röda Korset stödjer invandrare
Röda Korset stödjer invandrare