Unga i självständighetsprocessen som del av samhället

Fotograf: Petter Korkman / ALL-YOUTH

Det finns 715 489 unga vuxna i Finland som letar efter sina självständiga vägar i livet. Vissa ungdomar knyter sig lätt till samhället, men för många är deltagande ingen självklarhet.

Ett hållbart välmående samhälle är ett där alla har möjlighet att inverka på gemensamma frågor. Speciellt rösterna från unga vuxna som befinner sig i en svag samhällsposition lämnas dock alltför ofta ohörda.

Minidokumentärerna Vara en del av samhället (Olla osana yhteiskuntaa), skapade i samarbete med de Ungas skyddshus och forskningsprojektet ALL-YOUTH, ger ordet till dessa ungdomar. I dokumentärfilmerna berättar unga som sökt hjälp från skyddshusen om sina upplevelser i självständighetsprocessen i det finländska samhället.

Under kommunalvalet bjöd vi in ​​sex beslutsfattare att titta på filmerna. Sami Kieksi, Satu Olkkonen, Leif Hagert, Fatima Verwijnen, Elina Hirvonen och Elina Pekkarinen skrev eller framställde brev där de svarar på ungdomars tankar om självständighetsprocessen, deltagande och inflytande. Titta på breven och minidokumentärerna nedan.

Hur främjar du unga vuxnas position i din kommun?

Läs mer om verket ”Att vara sig själv som en del av samhället – unga i självständighetsprocessen som medborgare” (”Omana itsenä osa yhteiskuntaa – itsenäistyvät nuoret aikuiset kansalaisina”).

Citaten i filmerna är hämtade direkt ur forskningsprojektet ALL-YOUTH:S intervjumaterial. Ungdomarna som är med i filmerna är inte relaterade till forskningen.

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
”Jag”: hur visar sig frågor relaterade till ens eget jag och kompetens som hinder eller potential för självständighet? Video: ALL-YOUTH- forskningsprojektet
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
”Du”: Hur visas en säker vuxen, du, i ungdomarnas berättelser? Video: ALL-YOUTH- forskningsprojektet
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
”Hen”: på vilket sätt påverkas självständighetsprocessen av en för sig själv viktig tredje part, förälder eller annan nära person? Video: ALL-YOUTH- forskningsprojektet
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
”Vi”: vilken roll har vänner och närgemenskapen i självständighetsprocessen? Video: ALL-YOUTH- forskningsprojektet
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
”Ni”: hur inverkar samhällets krav på självständighetsprocessen? Video: ALL-YOUTH- forskningsprojektet
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
”De”: hur bedömer unga medborgare sin ställning i samhället och funktionaliteten av tjänsterna riktade mot unga? Video: ALL-YOUTH- forskningsprojektet