Nyheter

Nyheter - Listning sida

Finlands Röda Kors styrelse har kallat verkställande direktör, medicine och kirurgie doktor Martti Syrjälä, 50, till ny direktör för Röda Korsets Blodtjänst.

Veckan mot rasism 21–27 mars. Röda Korset motarbetar rasism i skolor, på arbetsplatser, på gator och torg, på bussar och på Facebook.

Finlands Röda Kors har fått 1 200 000 euro från utrikesministeriet för att hjälpa de människor som flyr oroligheterna i Libyen. Pengarna används till biståndsmaterial som skickas till gränsen mellan Tunisien och Libyen.

I Tunisien kompletteras gruppen med en kirurg från Svenska Röda Korset.

Medlen används till att skaffa sjukvårdsmaterial som behövs på sjukhus i Libyen och närliggande områden.

Finlands Röda Kors är redo att skicka ett kirurgteam som svar på internationella Röda Korsets vädjan i tisdags.

Finlands Röda Kors förbereder sig för sin ordinarie stämma som hålls i Sibeliushuset i Lahtis 11–12.6.2011. Vid stämman som samlas vart tredje år anges riktlinjerna och målen för verksamheten och väljs ny förtroendeledning för organisationen, det vill säga ordförande, styrelse och fullmäktige.

Ensamheten har ökat i alla åldersgrupper, men Röda Korsets frivilliga ser ensamhet i synnerhet bland unga och äldre.

Röda Korsets valutfrågning har gjorts för att hjälpa Röda Korsets medlemmar att ta ställning för humanitet i riksdagsvalet den 17 april. Frågorna formulerades av redaktionen på tidningen Hjälpens Värld tillsammans med experter från Röda Korsets centralbyrå.

Finlands Röda Kors ungdomar samlades under veckoslutet i Kuopio för att fundera över nya sätt att hjälpa och stöda ensamma unga. Det finns allt fler ensamma ungdomar i Finland. Bristen på kontakter kan leda till utslagning och hindra den unga från att utvecklas och bli en engagerad och aktiv medborgare.

Onsdagen den 12 januari har det förflutit ett år sedan jordskalvet i Haiti. Nödhjälpsinsatserna sedan katastrofen har pågått exceptionellt länge. Det är först i år man tar de allra första stegen för att komma igång med det egentliga återuppbyggnadsskedet.

Sidor

Ingen nyheter.

Sidor

Ingen nyheter.

Sidor