27.03.2024

Vi hjälper människor som lider av köldvågen i Mongoliet

Fotograf: Mongolian Punainen Risti

Vi allokerar 225 000 euro ur katastroffonden till internationella Röda Korsets biståndsoperation, genom vilken man hjälper människor i Mongoliet som på grund av kölden har förlorat sin utkomst.

Nomaderna i Mongoliet lider i vinter av en synnerligen sträng köldvåg, som benämns dzud. Det är fråga om ett återkommande väderfenomen, som förhindrar betesgång och förorsakar boskapens massdöd.

Förhållandena den här vintern är de svåraste på nästan 50 år: 76 procent av landet är täckt av is eller snö som förhindrar betesgång och 7 procent av hela landets boskap har dött. Uppskattningsvis är det 186 000 nomadfamiljer, det vill säga 75 procent av nomadfamiljerna som direkt eller indirekt lider av inverkningarna av dzud.

Ur katastroffonden styrs pengar för att stödja lokal hjälp som erbjuds av Röda Korset i Mongoliet. I internationella Röda Korsets biståndsoperation hjälper man 10 000 nomadfamiljer, som har drabbats mest av köldens inverkningar.

Med finansieringen ur katastroffonden förbättrar man bland annat matsäkerheten genom att öka kontant- och materialhjälpen, som innehåller till exempel djurskötselförpackningar och vinterskydd för boskap. Dessutom stöder man diversifiering av näringsgrenarna.

– Mongoliets Röda Kors har hjälpt människor som lider av kölden lokalt ända sedan november. Förhållandena är emellertid så svåra att det behövs mera hjälp i området. De mest utsatta är människor som förlorat sin utkomst, ensamförsörjande, gravida kvinnor, äldre samt familjer med många barn, säger planeraren för Finlands Röda Kors internationella bistånd Sari Autio.

Mongoliets Röda Kors erbjuder psykiskt stöd till dem som lider av inverkningarna av kölden.
Sari Autio

Psykiskt stöd till dem som förlorat sin utkomst

För många som bor i Mongoliets perifera områden är boskapsskötsel den enda näringsgrenen. Att förlora sin utkomst innebär förutom försämrad matsäkerhet också psykiska utmaningar.

– De som har förlorat sin utkomst känner ångest och rädsla för framtiden. Många oroar sig för hur de ska klara av att ta hand om sina barn. Mongoliets Röda Kors erbjuder psykiskt stöd till dem som lider av inverkningarna av kölden, berättar Autio.

Vi styr finansieringen till internationella Röda Korsets biståndsoperation. Vår regionala biståndsarbetare för beredskap deltar i uppföljning och monitorering av operationen.

Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp