03.04.2024

Skottintermezzot i Vanda upprör många

Fotograf: Suomen Punainen Risti

Skottintermezzot i Viertolan koulu i Vanda kan uppröra och väcka rädsla hos barn, unga och deras närstående.

Under tisdagen den 2.4.2024 skedde ett skottintermezzo i Viertolan koulu i Vanda. Röda Korset är beredd att besvara myndigheternas eventuella begäran om stöd och hjälpa vid behov.

I våra anvisningar för mentalt stöd hittar du råd om hur du hjälper dig själv och hur du diskuterar igenom en upprörande händelse med dina närstående:

Röda Korsets de Ungas skyddshus erbjuder jourhavande krishjälp till unga och deras närstående per telefon, på webben och på plats vid skyddshusen. Unga i åldern 12–29 år får anonym samtalshjälp från chattjänsten Sekasin som samordnas av Sekasin Kollektivet: www.sekasin.fi

Kontaktuppgifter till de Ungas skyddshus: