Nyheter

Nyheter - Listning sida

Julien Goldstein

FN:s medlemsstater förband sig år 2000 vid millenniemålen, av vilka ett är att halvera andelen människor som svälter fram till år 2015.

Kimmo Holopainen

Operation Hungerdagen samlade in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond.

Kimmo Holopainen

Operation Hungerdagens insamlingsarrangemang lyckades väl och evenemangen fick positiv respons.

Viivi Lakkapää

I Vasa inleddes Hungerdagen på torsdagen i regn. Frivilliga har ställt upp ett fältsjukhus och ett infotält på torget och i tre dagars tid kan man bekanta sig med det arbete som utförs i katastrofområden.

Niklas Meltio

Det fanns ett samtalsämne framom alla andra när Finlands Röda Kors drog igång Operation Hungerdagen i centrum av Helsingfors på torsdagen. Torkan och svälten i Östafrika fick många insamlare och givare på fötter.

Kimmo Holopainen

Inte ens resterna av orkanen Katia kunde lägga sordin på stämningen i onsdags när rödakorsavdelningarna i Åbonejden och Egentliga Finlands distrikt började Hungerdagen ett dygn före resten av landet.

Kimmo Holopainen

Kenyanska Röda Korsets generalsekreterare på Finlandsbesök efterlyser bestående förändringar för att minska människors nöd.

Jonathan Kalan

Professor Jyrki Niemi, forskare i jordbrukspolitik vid MTT (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi), svarade på Röda Korsets frågor om livsmedelsbrist och hungersnöd.

Mauri Ratilainen

Finlands Röda Kors inbjuder alla intresserade att prova på att hjälpa och ställa upp som insamlare under Operation Hungerdagen. Hungerdagen ordnas 15–17.9, och då har alla rätt att hjälpa.

Förslaget skickas in senast 23.9.

ICRC

En anestesiläkare och två sjukskötare åker i kväll i väg mot Libyens huvudstad Tripoli. Teamet beräknas vara framme i morgon fredag.

Jonathan E. Kalan

Utan skolmat som även serveras under ledigheten skulle en stor del av barnen i nomadfamiljerna gå miste om ett varmt mål.

Leena Reikko

Finlands Röda Kors stöder ett projekt som gör att jordbruket längs Tanafloden blomstrar.

Leena Reikko

Somaliska Röda Halvmånen är en av få organisationer som har kunnat arbeta i alla de delar av landet som har drabbats av hungersnöd.

Mångsysslande rödakorsare attraheras av gemenskapen och den stora variationen inom organisationen.

Sidor

Laura Uotila

Afghanistans Röda Halvmånes generalsekreterare Mohammed Naim Dinbar gjorde ett Finlandsbesök 10–12 juni på inbjudan av Finlands Röda Kors.

Niklas Meltio

Vid Finlands Röda Kors ordinarie stämma i Lahtis har man delat ut 56 förtjänstmedaljer i silver som beviljats av republikens president.

Kommuniké, godkänd vid Finlands Röda Kors ordinarie stämma 12.6.2011 i Lahtis

Kommuniké, godkänd vid Finlands Röda Kors ordinarie stämma 11.6.2011 i Lahtis.

Johannes Wiehn

Röda Korset vill se flera ungdomar engagera sig i vänverksamhet och förstahjälpengrupper. Röda Korsets ordinarie stämma beslutade i Lahtis idag att man firar nästa år som ett temaår för ungdomar.

Niklas Meltio

Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen valdes idag till Finlands Röda Kors ordförande för ytterligare en treårsperiod.

Laura Uotila

Det är första ordinarie stämman för Gunilla Westerberg, ordförande för Smedsby-Böle avdelning i Korsholm.

Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors oroas av ökningen i rasistiska åsikter och gärningar i Finland.

Johannes Wiehn

Ordinarie stämmans valdebatt utmanade kandidaterna att fundera över Finlands Röda Kors smärtpunkter och hur var och en kan påverka dem genom sitt förtroendeuppdrag.

Niklas Meltio

Tävlingen genomförs i fyra serier: barn i åldern 7–13 år, ungdomar, vuxna och förstaresponsenpar.

Kimmo Holopainen

Finlands Röda Kors och Europakommissionens kontor för humanitärt bistånd ECHO vädjar för finansieringen av humanitär hjälp. Vädjan framfördes på de två organens gemensamma seminarium om bistånd i Helsingfors i fredags.

Niklas Meltio

Sjukdomsattacker, fötter som har stukats och brandoffer. Allt det och mycket mer kunde man idag i uppleva omgivningen kring Sibeliushuset och Lahtishallen, när rödakorsfrivilliga i olika åldrar men alla med första hjälpen som hobby kämpade om titeln Finsk mästare i första hjälpen.

Laura Uotila

På verksamhetstorget utanför Sibeliushuset i Lahtis samlas under lördag och söndag både intresserade röda kors-aktiva men också en del nyfikna Lahtisbor.

Mauri Ratilainen

Finlands Röda Kors föreslår att utbildning i första hjälpen bör ingå i körkortsundervisningen för alla.

Laura Uotila

Röda Korsets Ungdomar började stämman i Lahtis tidigt genom att samlas i Sibeliushuset redan på fredagskvällen. På plats fanns cirka 70 av Röda Korsets ungdomsmedlemmar från olika delar av Finland.

Sidor

Toshiharu Kato

Japanska Röda Korset låter bygga 70 000 tillfälliga hus som erbjuder ett hem för 280 000 ja-paner som förlorat sina hem. Majoriteten av dem bor fortfarande i evakueringscentraler och husen är det första steget mot ett normalt liv.

Andreï Engstrand-Neacsu / IFRC

Finlands Röda Kors hjälper länder som drabbats av torka genom att skicka biståndsmaterial, driva hälsokliniker och iståndsätta vattenpunkter och brunnar.

Patrick Fuller/ IFRC

Röda Korset inleder nödhjälpsinsamling för att hjälpa kris- och katastrofoffer.

Medlen används till att skaffa sjukvårdsmaterial som behövs på sjukhus i Libyen och närliggande områden.

I Tunisien kompletteras gruppen med en kirurg från Svenska Röda Korset.

Finlands Röda Kors är redo att skicka ett kirurgteam som svar på internationella Röda Korsets vädjan i tisdags.

Onsdagen den 12 januari har det förflutit ett år sedan jordskalvet i Haiti. Nödhjälpsinsatserna sedan katastrofen har pågått exceptionellt länge. Det är först i år man tar de allra första stegen för att komma igång med det egentliga återuppbyggnadsskedet.

Sidor