18.03.2024

Röda Korsets undersökning: Merparten av dem som bor i Finland har blivit vittne till rasism, men mindre än hälften ingriper

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

På basis av en färsk enkätundersökning berättar 82 procent av människor som bor i Finland att de varit vittne till eller upplevt rasism som riktats mot dem själva eller andra. Av dem som deltog i undersökningen upplever 61 procent att de kan ingripa i rasism och 45 procent av dem som sett rasism säger att de ingripit.

Enligt en undersökning som Finlands Röda Kors låtit göra ser de rasism i Finland mest på nätet, i medier och sociala medier. Så här svarar 59 % av dem som deltog i förfrågningen.

På offentliga platser, såsom i butik, trafikmedel och på gatan har 38 % av de svarande sett rasism. Vid rekrytering, på bostadsmarknaden eller inom service säger 14 % sig ha vittnat strukturell rasism.

– Det kan vara svårare att identifiera strukturell rasism som påverkar samhällets verksamhetssätt än rasistiska tillrop på gatan eller i sociala medier. Vi borde också kunna synliggöra rasism som förekommer i strukturerna mera, till exempel favorisering av finska namn vid rekrytering. Diskriminering på arbets- och hyresmarknaden påverkar människans möjligheter att avancera i livet, säger Finlands Röda Kors planerare för verksamhet mot rasism Sanna Saarto.

Ungdomarna ingriper mest i rasism

Unga och unga vuxna besitter enligt resultaten mest säkerhet för att ingripa i rasism. Av 15–24-åringarna som svarade på undersökningen säger över hälften att de har ingripit i rasism som de varit vittne till. 78 % av dem upplever att de kan ingripa i rasism när de påträffar sådan. Av de svarande som är över 65 år upplever 51 % så här.

– Det är fint att unga och unga vuxna berättar så här starkt att de kan ingripa i rasism. Ansvaret borde ändå inte vila ensam på de unga. Ungdomarna själva har också önskat att vuxna aktivare skulle ingripa i rasism, säger Saarto.

Enligt undersökningar har man mest ingripit i rasism genom att ingripa i rasistiska vitsar eller prat, genom att stödja människor som upplevt rasism eller genom att gå emellan i en rasistisk situation. Dessutom berättar en dryg femtedel av de svarande att de har ingripit i diskriminerande praxis på arbetsplatsen eller i läroinrättningen.

– Rasism skadar hela samhället och påverkar också dem som inte direkt berörs av den. Jag uppmuntrar alla att ingripa i rasism i sin vardag. Det kan man göra till exempel genom att avbryta rasistiskt vitsande i kaffebordet eller att ställa sig bredvid en person som utsätts för rasistiska tillrop, uppmuntrar Saarto.

Enkätundersökningen om upplevelser av rasism och ingripande (på finska) i den genomfördes av Taloustutkimus på uppdrag av Röda Korset. Enkäten besvarades av 1 112 personer och den genomfördes 12–27.2.2024.

Röda Korsets vecka mot rasism firas 18–24.3.2024. I Identifiera och agera-navigatorn som publicerades som en del av kampanjen kan vem som helst testa hur hen skulle reagera om hen blir vittne till rasism.

Veckan mot rasism 18.–24.3.2024
Veckan mot rasism 18.–24.3.2024
Navigatorn Identifiera och agera
Navigatorn Identifiera och agera