07.05.2024

Humanitär handräckning utmärkelse till författarna av boken Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin

Elina Hirvonen och Ujuni Ahmed.
Fotograf: Otto Virtanen / WSOY

Vi ger Humanitär handräckning utmärkelse till Ujuni Ahmed och Elina Hirvonen, som skrev boken Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin, för att de öppnade en viktig debatt och gav en gripande beskrivning av de ungdomar och barn som hamnat utom räckhåll för många tjänster och stöter på många problem.

Boken Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin bygger på Ujuni Ahmeds egna upplevelser som kvinna med invandrarbakgrund i det finska samhället och berättar även vidare om de problem som flickor med invandrarbakgrund stöter på. Ett skådespel efter boken på Nationalteatern har även bidragit till att stärka möjligheterna för flickor och ungdomar med invandrarbakgrund att få sin röst hörd i det finländska samhället.

– Boken av Ahmed och Hirvonen är ett viktigt inlägg i samhällsdebatten som även i vidare hänseende uppmuntrar att finna lösningar till att minska illamåendet hos barn och ungdomar, säger Elli Aaltonen, ordförande för Finlands Röda Kors styrelse.

– Vi på Röda Korset vill uppmuntra även andra att mer noggrant än hittills lyssna på människor i behov av hjälp, och arbeta för att alla ska ha lika möjligheter att få sin röst hörd i samhället, säger Aaltonen.

Boken har väckt intresse och konkret debatt

Ahmed säger att problemen och upplevelserna av våld som flickor med invandrarbakgrund stöter på inte ses i det finska samhället som frågor om jämställdhet, och det vill hon ingripa i med boken. Syftet med boken som Ahmed och Elina Hirvonen skrivit tillsammans var att väcka diskussion, och det har den gjort: många inom minoriteterna, skolor och yrkesfolk inom hälsovården har tagit kontakt.

Vi på Röda Korset vill uppmuntra även andra att mer noggrant än hittills lyssna på människor i behov av hjälp.
Elli Aaltonen

– Boken Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin uppstod ur viljan att ge kamratstöd till flickor och ungdomar med invandrarbakgrund, som stöter på likadana problem som jag i min gemenskap och det finska samhället, berättar Ahmed.

Utmärkelsen var en glad överraskning för Ahmed och Hirvonen.

– Det känns värdefullt att få utmärkelsen Humanitär handräckning, särskilt i en tid där det behövs mer samarbete. Motiveringen till utmärkelsen motsvarar exakt vad vi ville att boken gör, dvs. öppna för debatter. Detta är den mest underbara utmärkelsen som boken kan få, gläder sig Hirvonen.

Den Humanitära handräckningen överräcks i dag, tisdagen den 7 maj, under Röda Korsveckan. Vi beviljar utmärkelsen Humanitär handräckning årligen till en särskilt förtjänt person eller sammanslutning som genom sina åtgärder i Finland har främjat humanitära teman, värden eller aktioner. Humanitär handräckning beviljades första gången 1988.