06.05.2022

Finlands Röda Kors utmärkelse Humanitär handräckning till Tim Sparv

Fotograf: Juha Tamminen / SPL

Sparv har visat ledarskap också utanför spelplanen.

Finlands Röda Kors beviljar utmärkelsen Humanitär handräckning till fotbollsspelaren Tim Sparv för hans aktiva verksamhet som förespråkare för humanitära värden.

Tim Sparv, som bland annat har fungerat som kapten i Finlands A-herrlandslag och spelat i flera klubblag, avslutade sin spelarkarriär i fjol. Under sin karriär har han blivit känd som en modig samhällsdebattör. Han har till exempel agerat mot rasism under Röda Korsets vecka mot rasism, stött rörelsen Black Lives Matter, fått internationellt erkännande genom att fästa uppmärksamhet på gästarbetarnas förhållanden samt lyft fram jämlikhetsfrågor inom fotbollen. Han har också synligt uppmuntrat människor att stöda flyktingarna från Ukraina.

– Vi vill tacka Sparv för att han aktivt har utnyttjat publiciteten som idrotten ger för att främja debatten i samhället, säger Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula.

– I sin förebildsposition har Sparv visat ledarskap också utanför spelplanen och uppmuntrat sina följare att se dem som har det sämst ställt både nära och långt borta. Samtidigt har Sparv infört ett nytt sätt att påverka inom den finska idrotten, konstaterar Kumpula.

Sparv uppmuntrar idrottare att tala om för dem viktiga ämnen

Tim Sparv säger att utmärkelsen ger honom ytterligare energi att fortsätta sitt påverkansarbete.

– Vi idrottare har en enormt fin möjlighet att påverka i samhället. Vi blir mer och mer medvetna om att vi har ett ypperligt tillfälle att tala till yngre generationer och att vara en del av samhället. Fenomenet har kommit från USA, men kommer allt mera till Europa och Norden, glädjer sig Sparv.

Vi idrottare har en enormt fin möjlighet att påverka i samhället.
Tim Sparv

Han uppmuntrar också andra idrottare att modigt använda sin röst.

– Det gäller att ha ett ämne som ligger en varmt om hjärtat: arbete mot rasism, främjande av likabehandling eller vad som helst. Inom idrotten har vi väldigt mycket makt, men vi har ännu inte förstått det. Inom idrotten tas många stora beslut som vi idrottare inte har någonting att säga till om. Jag tror att det här kommer att ändras och hoppas att idrottarna i framtiden har en betydligt större roll i beslutsfattandet.

Finlands Röda Kors beviljar utmärkelsen Humanitär handräckning årligen till en särskilt förtjänt person eller sammanslutning som genom sina åtgärder har främjat humanitära teman, värden eller verksamhet. Utmärkelsen beviljades första gången år 1988.

Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Att hjälpa de mest utsatta har varit Finlands Röda Kors viktigaste uppgift ända sedan organisationen föddes. Röda Korset har under olika tider svarat mot behovet av hjälp i Finland och utomlands på många olika sätt. Video: Finlands Röda Kors