08.05.2023

Röda Korsets utmärkelse Humanitär handräckning till mentalhälsoambulansen

Fotograf: Eija Palosuo / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors beviljar utmärkelsen Humanitär handräckning till Mentalhälsoambulansen inom den prehospitala akutsjukvården i Birkalands välfärdsområde. Mentalhälsoambulansen, som genomförts som ett försök, är en ny lösning för att svara på behoven bland människor som är mest utsatta.

Specialenheten inom den prehospitala akutsjukvården, Mentalhälsoambulansen, som fungerat på försök i ett halvt år erbjöd under den tiden hjälp till cirka 1300 personer som lider av mental ohälsa. Enheten fick sina uppdrag genom förmedling av larmcentralen och för dess akutsjukvårdare ordnades tilläggsutbildning och arbetsredskap för behandling av psykiska störningar.

Röda Korsets utmärkelse Humanitär handräckning överlämnas i dag på Rödakorsdagen.

– Vi värdesätter speciellt det sätt på vilket man i Birkaland modigt har sökt nya verksamhetsmodeller för att möjliggöra humana möten. De hjälpsökandes behov har tagits som utgångspunkt för utveckling av verksamheten. Försöket producerar betydelsefull ny information för hela samhället och hjälper att hitta fungerande lösningar, som vi kan utnyttja för att svara mot de ökande mentalhälsoproblemen, konstaterar Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula.

Birkalands akutsjukvård har uppskattningsvis 4900 uppdrag per år som anknyter till mental ohälsa. Försöket som avslutades i mars har tagits emot positivt av patienter, anhöriga, yrkespersoner inom sjukvården och myndigheter. Man har också delat med sig av erfarenheterna till andra välfärdsområden.

– Antalet mentalhälsostörningar har ökat tydligt och människornas nöd syns i uppdragsantalen. Alternativa och mångsidiga tjänster åstadkoms bara genom modiga försök. Responsen av patienter och vårdinrättningar om Mentalhälsoambulansen var att patienter har blivit bemötta som människor och att man har kunnat ge tid för möten åt patienterna, berättar chefen för den prehospitala akutsjukvården i Birkalands välfärdsområde Anssi Aunola.

Finlands Röda Kors beviljar utmärkelsen Humanitär handräckning årligen till en särskilt förtjänt person eller sammanslutning som genom sina åtgärder har främjat humanitära teman, värden eller verksamhet. Utmärkelsen beviljades första gången år 1988.