20.02.2024

En svår koleraepidemi sprids i Zimbabwe – ytterligare hjälp ur Röda Korsets katastroffond

Fotograf: Fleur Verwer / IFRC

Vi allokerar 150 000 euro ur vår katastroffond till bekämpning av kolera i Zimbabwe. Med hjälp av stödet ökar man medvetenheten om kolera och förebygger dess spridning i samarbete med Zimbabwes Röda Kors.

Man befarar att över 20 000 människor i Zimbabwe har insjuknat i kolera under de senaste månaderna och över 70 människor rapporteras ha dött. Vi har stött bekämpningen av kolera i Zimbabwe med stöd från EU redan sedan förra året och skickar nu mer hjälp ur katastroffonden.

Med finansieringen ur katastroffonden upprätthåller man vätskepunkter för människor som insjuknat i kolera samt utbildar och stöder frivilliga som ökar medvetenheten om kolera samt förebyggandet och vården av sjukdomen i lokala samhällen. Därtill hjälper vi Zimbabwes Röda Kors att skaffa hjälputrustning, såsom vätskelösning, dricksvatten, kloreringsutrustning och skyddskläder.

– Röda Korsets frivilliga identifierar symtom på kolera, berättar om hur viktig hand- och livsmedelshygienen är och ger direkt vård. Dessutom transporterar Zimbabwes Röda Kors de som insjuknat allvarligast till en koleravårdcentral, säger chefen för Röda Korsets internationella biståndsverksamhet Tiina Saarikoski.

Zimbabwes Röda Kors transporterar de som insjuknat allvarligast till en koleravårdcentral.
Tiina Saarikoski

De frivilliga kommer nära med hjälpen

Kolera är en sjukdom som smittar lätt oftast via förorenat vatten. I Zimbabwe har kolera påträffats nästan årligen sedan 2002. På grund av landets dåliga ekonomiska situation har ett stort antal människor flyttat mycket snabbt från landsbygden till huvudstaden Harare och dess närområden för att arbeta och stadsplaneringen har inte hunnit med. En stor del av stadsbefolkningen har inte tillgång till rent vatten och hygientjänster.

– Vid vätskepunkterna får kolerapatienterna hjälp nära hemmet. Med hjälp av frivilliga minskar man belastningen på hälsovården eftersom lindrigt insjuknade kan vårdas på plats. Allvarligt insjuknade och personer som hör till en riskgrupp, såsom barn under 5 år och äldre patienter skickas till sjukhuset, berättar Saarikoski.

Vi stöder utöver koleraberedskapen Zimbabwes Röda Kors övriga beredskapsarbete samt ett utvecklingssamarbetsprogram. Vi har dessutom skickat en hälsovårdsexpert och en expert som leder operationen att stödja Zimbabwes Röda Kors koleraoperation.