20.03.2023

Veckan mot rasism uppmuntrar att ingripa i diskriminering i arbetslivet

Fotograf: Eeva Anundi / Suomen Punainen Risti

Enligt undersökningar utsätts personer med utländsk bakgrund nästan dubbelt oftare än den övriga befolkningen för diskriminering när det gäller att avancera i arbetskarriären.

Veckan mot rasism som startar 20.3 fokuserar i år på diskriminering som upplevs i arbetslivet. Under veckan premieras också fördomsfria föregångare som genom sin verksamhet har främjat likabehandling.

Namnet kan inverka på möjligheterna att bli kallad till arbetsintervju. Om den arbetssökandes namn låter utländskt, har hen sämre möjlighet att få komma på arbetsintervju än en sökande med ett finskt namn.

Veckan mot rasism som firas 20–26.3 tar i år speciellt fram diskriminering i arbetslivet. Veckan uppmuntrar alla att identifiera rasism och att motarbeta diskriminering.

Människor med utländsk bakgrund råkar ut för diskriminering speciellt när det gäller attityder bland arbetskamrater och chefer, möjligheterna till avancemang i arbetskarriären samt avlöning. Ändå är det bara 7 % av dem som upplevt att de blivit diskriminerade när de sökt arbete som har anmält saken vidare.

– Rasism kan vara medveten verksamhet eller diskriminerande tillrop, men också oavsiktliga kommentarer eller skenbart neutrala förfaringssätt, som det oaktat utestänger en del av människorna. Det är också viktigt att identifiera rasism i vardagen och strukturerna, att vara medveten om sina egna fördomar och agera aktivt för att avveckla diskriminerande strukturer, uppmuntrar Finlands Röda Kors planerare för integrationsstöd Sanna Saarto.

När det gäller att rensa ut rasism är det viktigt både att identifiera sina egna attityder och att modigt ingripa i diskriminering. Anvisningar för att bekämpa rasism finns här.

Veckan mot rasism syns på sociala medier och vid olika evenemang runt om i Finland. På sociala medier kan man följa veckan under hashtaggen #VeckanMotRasism. Arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet och Röda Korset ordnar också ett seminarium (på finska) om Likabehandling i arbetslivet – hur byggs det upp? (Yhdenvertainen työelämä – miten sitä rakennetaan?) Seminariet kan man följa på distans, anmälningar görs här (på finska).

Fördomsfria föregångare lyfts fram

För att högtidlighålla Veckan mot rasism beviljar Röda Korset utmärkelsen Fördomsfri föregångare till personer eller sammanslutningar som genom sin verksamhet främjar medmänsklighet och likabehandling. Utmärkelsen delas ut av Röda Korsets lokala distrikt på olika håll i Finland.

Helsingfors och Nylands distrikt premierar kliniken för papperslösa

Global Clinics är kliniker för papperslösa som fungerar med frivilliga krafter. Klinikerna erbjuder hjälp gratis, anonymt och konfidentiellt. Global Clinics har redan i flera år erbjudit hälso- och sjukvård till dem som mött hinder när det gällt att få vård.

– Utöver vård och rådgivning har Global Clinic från första början bedrivit påverkansarbete för att var och en oavsett bakgrund ska garanteras rätt till hälsa och även att de papperslösa ska få icke-brådskande vård inom den offentliga hälsovården. Kliniken har genom sin verksamhet aktivt försökt förändra diskriminerande förfaringssätt och göra det möjligt för papperslösa att få ta del av hälsovårdsservicen, motiverar distriktet sitt val.

Likvärdiga utbildningsmöjligheter i Lappland och stöd för samarbetet mellan skola och hem i Egentliga Finland

Finlands Röda Kors Lapplands distrikt ger år 2023 utmärkelsen Fördomsfri föregångare till Carita Seikkula. Carita fungerar som lärare för närvårdare i en invandrargrupp vid utbildningscentret REDU i Rovaniemi.

Under åren -21 och -22 började hon fördomsfritt att leda närvårdarutbildning för invandrare. Ur utbildningsgrupperna får nu nya motiverade och yrkeskunniga vårdare sysselsättning och de blir likvärdiga medlemmar av vårt samhälle.

Röda Korsets Egentliga Finlands distrikt gav priset till föreningen för mångkulturell småbarnspedagogik, hem och skola. Föreningens mål är att stärka samarbetet mellan hem och skola och att fungera som stöd för lärarna.

– Föreningen utför viktigt arbete för social delaktighet, likabehandling och tillgänglighet samt främjar på alla sätt flerspråkiga barns, ungdomars och deras familjers anpassning till det finska samhället, berättar distriktet.

Tack för lyckat integrationsarbete i Uleåborg, hjälp i Västra Finland till dem som flytt undan krig samt kyrkoherden som beaktar könsmångfald i Tavastland

Röda Korsets Uleåborgsdistrikt beviljar utmärkelsen Fördomsfri föregångare till Kuusamo stads invandrarkoordinator Raisa Kuusisto.

– Kuusisto har främjat klienternas integration samt förtätat Röda Korsets Kuusamoavdelnings och myndigheternas gemensamma verksamhet och samarbete. I hennes arbetsgrepp har man alltid kunnat se antirasism och värdesättning av frivilligarbete, konstaterar Uleåborgs distrikt.

Västra Finlands distrikt har valt Urais kommun som mottagare av utmärkelsen Fördomsfri föregångare. Urais kommun har agerat exemplariskt i samarbete med mottagningscentralen när den tagit emot familjer som flytt undan krig.

Kommunen har koordinerat samarbetet mellan organisationer, föreningar och församlingar samt för sin del skapat en atmosfär i kommunen som har varit mottagande och öppen för den nya situationen.

Tavastlands Fördomsfri föregångare är Vesilahti församlings kyrkoherde Harri Henttinen, som har utmanat samhället att fundera på könsmångfald. Henttinen får beröm för sitt arbete för att skapa broar för möten mellan människor från olika bakgrunder.

Sydvästra Finlands distrikt premierade en mobbningsmotståndare och en skolgemenskap som beaktar specialbehov

Sydöstra Finlands distrikt belönar den här gången både trollkonstnären Janne Mustonen som motarbetar mobbning i skolan och utbildningssamkommunen Ekami i Kotka-Fredrikshamnsregionen med Fördomsfri föregångare-priset.

– Janne Mustonen har med sin verksamhet främjat människors likabehandling och ett mångformigare samhälle. Vi är av samma åsikt om att mobbning i skolan måste upphöra, motiverar distriktet sitt val.

Att utbildningssamkommunen Ekami premierades motiverades med att samkommunens yrkesutbildning mycket väl beaktar de mångahanda specialbehov som förekommer bland invandrarstuderande som behöver särskilt stöd.

Friidrott i Österbotten och utfärder för invandrare i Åboland

Röda Korsets Österbottens distrikt premierade läraren Cecilia Österlund som Fördomsfri föregångare i och med att hon har uppmuntrat lokala invandrarungdomar att gå med i friidrott. Österlund tränar tio unga pojkar, som har klarat sig bra i friidrottstävlingar.

I Åboland var det understödsföreningen Skärgård utan gränser som fick priset Fördomsfri föregångare för sitt arbete bland invandrare. Föreningen har mångsidigt erbjudit invandrarna olika aktivitetsmöjligheter, såsom utfärder samt ordnat mångkulturella fester.