15.12.2023

Röda Korset stöder myndigheterna vid Niirala gränsstation genom att svara på människors grundbehov

Fotograf: Mirva Helenius / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors finns på begäran av Gränsbevakningsverket på plats vid Niirala gränsstation som öppnas den 14 december. De frivilliga erbjuder första hjälpen till människorna som kommer till Finland samt ser till deras grundläggande behov.

Frivilliga och anställda från Röda Korsets distrikt i Savolax-Karelen finns närvarande vid Niirala gränsstation från och med torsdag 14.12. De frivilliga erbjuder de anländande varm mat och dryck för att undvika nedkylning och vid behov ger de också första hjälpen.

- Vi fungerade tidigare som stöd för Gränsbevakningen vid gränsstationerna Raja-Jooseppi, Salla och Vartius. Beredskap för olika exceptionella situationer är en del av Röda Korsets grundläggande arbete och vi har ständig beredskap att stödja myndigheterna när det gäller att svara på människors grundbehov. Vi förbereder oss för exceptionella situationer till exempel genom att öva situationer på förhand i samarbete med myndigheterna, berättar chefen för Röda Korsets migrationsenhet Erja Reinikainen.

Att ge humanitär hjälp är Röda Korsets viktigaste uppgift och hjälp erbjuds alla som behöver det oberoende av deras juridiska eller samhälleliga ställning. Ansvaret för människornas säkerhet, välfärd och asylprocess vilar dock på myndigheterna.