13.03.2023

Finlands Röda Kors sänder materiell hjälp till Turkiet och biståndsarbetare till Syrien

Finlands Röda Kors skickar en biståndsförsändelse till Turkiet till hjälp för människor som förlorat sina hem. Från Finland reser två biståndsarbetare till ett team som bedömer behoven av hälsovård på jordbävningsområdena i Syrien.

Från Röda Korsets logistikcentral i Tammerfors skickas tre långtradarlaster med inkvarteringsförnödenheter till jordbävningsområdet i Turkiet. Den första långtradaren lastades idag fredag.

Sammanlagt 4000 filtar och liggunderlag, nästan 1500 madrasser, cirka 80 fältsängar och 200 sovsäckar sänds iväg.

Hjälpen tas emot i Turkiet av lokala Röda Halvmånen, vars tusental frivilliga och arbetstagare ända sedan början av katastrofen har deltagit i räddningsarbetena och hjälpt människor som förlorat sina hem.

– Turkiska Röda Halvmånens hjälpberedskap är stark, men i en så här omfattande katastrof töms också stora förnödenhetslager snabbt. Tack vare hjälpen utifrån kan de lokala hjälparna fortsätta sitt arbete, säger chefen för Finlands Röda Kors internationella katastrofhjälp Marko Korhonen.

Den materiella hjälpen finansieras med medel från utrikesministeriet. Därtill har Finlands Röda Kors till internationella Röda Korsets biståndsoperation i Syrien och Turkiet anvisat 300 000 euro monetär hjälp ur sin katastroffond.

Sakkunnigteam för att kartlägga behoven av hälsovård i Syrien

Från Finland reser två biståndsarbetare till internationella Röda Korsets sakkunnigteam, som i början av veckan beger sig till Syrien för att bedöma behovet av hälsovård.

Människorna som förlorat sina hem och anhöriga i Syrien är i en synnerligen sårbar ställning på grund av konflikten som pågått i landet i 12 år.

I jordbävningsområdena är bristen stor på el, bränsle och biståndsförnödenheter. Röda Halvmånens hälsoklinik och biståndslager har förstörts vid jordbävningen och den offentliga servicen är otillräcklig.

– Sjukhusen kämpar på jordbävningsområdena på yttersta gränsen av sin kapacitet. Bedömningsteamet har i uppgift att kartlägga hurudana hälsovårdstjänster de skadade och hemlösa människorna mest behöver och hur man kan svara mot behoven. Vi är beredda att skicka hälsovårdsenheter och biståndsarbetare till jordbävningsområdena efter behov, säger Korhonen.