10.02.2023

Finlands Röda Kors styr hjälp till jordbävningsområdena

Fotograf: Turkin Punainen Puolikuu

Människorna som förlorat sitt hem behöver nu mat, vatten och skydd. Finlands Röda Kors är beredd att öka biståndet.

Finlands Röda Kors ger 300 000 euro från sin katastroffond till internationella Röda Korsets biståndsoperation, med vilken man hjälper människor som skadats och förlorat sitt hem under jordbävningarna i Turkiet och Syrien.

Hälften av summan styrs som bistånd till Turkiet och hälften till Syrien. Internationella Röda Korsets biståndsoperation stöder Turkiets och Syriens Röda Halvmånars arbete på plats.

Finlands Röda Kors är redo att öka biståndet

I båda länderna har frivilliga och anställda vid de lokala Röda Halvmånarna hjälpt till att leta efter människor i ruinerna, ordnat sjukhustransporter samt gett första hjälpen till skadade. Människor som förlorat sitt hem har fått mat och förnödenheter samt tillfällig inkvartering.

Hjälparna arbetar i svåra förhållanden efter jordbävningarna. Den utdragna konflikten i Syrien och den dåliga tillgången på förnödenheter gör räddningsarbetet ännu svårare.

– De lokala hjälparnas roll är under de första dygnen avgörande viktig för att rädda människoliv. Samtidigt när räddnings- och röjningsarbetena framskrider måste man kunna hjälpa dem som förlorat sitt hem. De behöver basförnödenheter: skydd mot det kalla vädret, rent vatten, mat och psykiskt stöd, säger Finlands Röda Kors chef för katastrofbiståndet Marko Korhonen.

– Vi är redo att öka biståndet i enlighet med det stöd Turkiets och Syriens Röda Halvmånar behöver på plats, tillägger Korhonen.

Finland Röda Kors har beredskap att utöver monetärt bistånd skicka materialhjälp, biståndsarbetare samt katastrofberedskapsenheter inom hälsovård och logistik dit de behövs.

Internationella Röda Korsets biståndsoperation har som mål att hjälp 300 000 människor i Syrien och 300 000 människor i Turkiet. Hjälpen riktas särskilt till dem som är i en sårbar ställning, såsom ensamstående med barn, barn, personer med funktionsnedsättning och äldre.

Hjälp – Ge ett bidrag till katastroffonden

Du kan stödja Röda Korsets biståndsarbete genom att ge ett bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond.