15.11.2023

Finlands Röda Kors hjälper på jordbävningsområdet i Nepal

Fotograf: Nepalin Punainen Risti

Finlands Röda Kors beviljar 150 000 euro ur sin katastroffond till internationella Röda Korsets biståndsoperation, som hjälper människor som skadats och förlorat sina hem i jordbävningen i Nepal.

Jordbävningen som drabbade västra Nepal sent på fredag kväll 3.11.2023 orsakade enorm förstörelse i Jajarkot och västra Rukum. På grund av den kraftiga jordbävningen uppskattas att 250 000 människor behöver hjälp i provinsen Karnal.

Röda Korset i Nepal har genast från katastrofens första dag funnits på plats för att hjälpa. Det lokala Röda Korsets nödhjälpsteam har gett nödhjälp, transporterat skadade till sjukhus, deltagit i efterspaning och räddning av försvunna samt erbjudit omedelbar materialhjälp, såsom presenningar, filtar och madrasser till dem som förlorat sina hem.

- Västra delen av Nepal har i år redan drabbats av flera jordbävningar, av vilka den föregående inträffade bara för ungefär en månad sedan. Den senaste jordbävningen inträffade i ett avlägset bergsområde, som i princip redan nu är bebott av människor i mycket sårbar ställning. Hjälp kommer ännu att behövas länge för att områdets människor ska komma på fötter igen, säger Finlands Röda Kors planerare för internationellt bistånd Sari Autio

Finlands Röda Kors styr 150 000 euro ur sin katastroffond i stöd till Internationella Rödakorsfederationens biståndsoperation som riktas till dem som behöver hjälp på grund av jordbävningen. Hjälpen levereras till ort och ställe av nepalesiska Röda Korset i samarbete med internationella Röda Korset.

Hjälp och stöd styrs i synnerhet till de mest utsatta, såsom barn, ensamförsörjande mödrar, gravida, ammande kvinnor, funktionshindrade, äldre och personer som förlorat sina hem.

- I bergsområdet har vinterperioden redan börjat. Nu behövs först och främst skydd och varma kläder till dem som förlorat sina hem vid jordskalvet. Det mycket viktigt att hjälpen nåd de allra mest utsatta. Jordbävningsområdet i provinsen Karnal kännetecknas av att barn, kvinnor och åldringar ofta bor ensamma i lokalsamhällen under långa tider, då männen har begett sig till Indien för att säsongsarbeta, berättar Autio. 

Förutom direkt nödhjälp erbjuds invånarna i katastrofområdet psykiskt stöd, kontanthjälp samt stöd för återuppbyggnad av området i samarbete med lokala myndigheter.

Röda Korsets internationella bistånd
Röda Korsets internationella bistånd