25.05.2023

Finlands Röda Kors hjälper människor som förlorat sina hem i cyklonen i Myanmar

Frivilliga från Myanmars Röda Kors delar ut rent vatten och informerar om förebyggande av smittsamma sjukdomar på ett område i Rakhine som drabbats av cyklonen Mocha.
Fotograf: Myanmarin Punainen Risti

Finlands Röda Kors beviljar 150 000 euro ur sin katastroffond för nödhjälp i Myanmar, där cyklonen Mocha har orsakat enorma skador. Människorna som förlorat sina hem behöver hälsovård, rent vatten och skydd.

Finlands Röda Kors hjälp styrs till internationella Röda Korsets nödhjälpsoperation för att hjälpa dem som lidit mest av katastrofen. Myanmars Röda Kors har bland annat deltagit i evakueringar, utdelning av nödhjälp samt efterspaning och räddning av försvunna personer.

– Myanmars Röda Kors har arbetat med hjälp av hundratals frivilliga och anställda redan innan cyklonen slog till, men förstörelsen är så massiv att utomstående hjälp är nödvändig, berättar Finlands Röda Kors planerare för internationellt bistånd Sari Autio.

– Smittsamma sjukdomar hotar att spridas, och med flodvattnet kommer minor och andra sprängladdningar som förs till oförutsedda platser. De som förlorat sina hem behöver just nu skydd, rent vatten, hälsovård och psykosocialt stöd.

Enligt nu gällande uppgifter har åtminstone 145 människor dött på grund av cyklonen och hundratals har blivit skadade. Förödelsen till följd av cyklonen uppskattas ha påverkat 2,2 miljoner människors liv. Hårda stormar, regn och översvämningar har förutom hem förstört sjukhus, broar, vägar och odlingar samt brutit ellinjer. Förstörda datatrafik- och telefonförbindelser komplicerar bedömningsteamens arbete.

Situationen är speciellt svår i Rakhine och i Myanmars nordvästra delar, där uppskattningsvis sex miljoner människor redan tidigare var i behov av humanitärt bistånd. På området bor 1,2 miljoner människor som har tvingats lämna sina hem på grund av interna våldsamheter i landet.

Många hem är gjorda av bambu och andra lätta material och håller dåligt mot kraftiga stormar och regn.

Hjälp ur katastroffonden också för kommande katastrofer

Målet för Internationella Rödakorsfederationens biståndsoperation är att hjälpa 37 500 människor på de områden där förödelsen av cyklonen är värst. Efter den direkta nödhjälpen hjälper Röda Korset samhällena att stärka sin katastrofberedskap och förmåga att hitta nya näringsgrenar i stället för dem som gått förlorade. Hjälpen riktas till de mest utsatta, såsom gravida, funktionshindrade och äldre, småbarnsfamiljer samt hushåll som saknar vårdnadshavare.

Stödet som Finlands Röda Kors ger finansieras med donationer ur katastroffonden. Fondens medel är inte öronmärkta på förhand för något viss objekt och därför kan man med dem hjälpa snabbt om en katastrof inträffar i Finland eller ute i världen.

Dessutom styr Röda Korset medel till biståndsoperationen som utrikesministeriet tidigare i år har beviljat till Myanmar.