En mobil hälsoklinik som leds av Finlands Röda Kors till Syrien

Fotograf: Olav A. Saltbones / Norjan Punainen Risti

Finlands Röda Kors sänder tillsammans med andra länders Röda Kors en mobil hälsoklinik till jordbävningsområdet i Syrien. Kliniken hjälper människor som förlorat sina hem i områden där hälsovårdsservicen inte räcker till för att svara mot människornas grundläggande behov.

Till jordbävningsområdet i Syrien sänds en hälsoklinik som rör sig i bilar och som erbjuder hälsovård till människor som förlorat sina hem i jordbävningen.

Hälsokliniken består av tre bilar med läkare, skötare och biträdande personal. På kliniken erbjuds primärvård, hälsovårdsservice för mödrar och barn samt behandlas infektionssjukdomar.

Finlands Röda Kors koordinator för katastrofhälsovård Johanna Arvo, som nyligen återvände från Syrien, berättar att det är många som till följd av jordbävningen och den över tolv år långa konflikten har blivit utan mediciner och grundläggande hälsovård.

Många har hankat sig fram utan mediciner och nödvändig vård
Johanna Arvo

– Vid jordbävningen förlorade människorna inte bara sina hem utan också intyg, diagnoser och recept som hör ihop med deras grundsjukdomar. Medicinpriserna steg redan innan jordbävningen och nu har många hankat sig fram utan mediciner och nödvändig vård. På kliniken kan vi ställa diagnoser på de vanligaste grundsjukdomarna och hänvisa människorna tillbaka till hälsovårdsservicen, berättar Arvo.

På klinikens verksamhetsområde i provinsen Latakia har Syriens Röda Halvmåne en betydande roll som erbjudare av primärvård. Den externa hjälpen fyller ett behov, för Röda Halvmånen har blivit tvungen att lösgöra sina egna kliniker för biståndsoperationen efter jordbävningen.

Den mobila kliniken kan bäst leverera hjälpen i en situation, där de som förlorat sina hem finns utspridda på ett stort område och bara ett fåtal har råd att resa långa sträckor för att få hälsovårdsservice.

Fem biståndsarbetare och utrustning för kliniken från Finland till Syrien

Finlands Röda Kors ansvarar för ledningen av klinikverksamheten och även Japans, Kanadas, Tysklands, Frankrikes och Portugals Röda Kors deltar.

Från Finland reser fem biståndsarbetare till Syrien och de koncentrerar sig på organisering av hälsovården, logistik, ekonomiförvaltning och på att skydda och inkludera de mest utsatta grupperna. Dessutom svarar Finlands Röda Kors för att bilarna utrustas så att de lämpar sig för klinikverksamhet.

Finlands Röda Kors andel av klinikens verksamhet finansieras av Finlands utrikesministerium.