19.05.2022

Till Finlands Röda Kors Ukrainainsamling har över 29 miljoner euro donerats

Röda Korset hjälper också i den förvärrade matkrisen i östra Afrika

Till Finlands Röda Kors Ukrainainsamling har under tiden 24.2–16.5 donerats över 29 miljoner euro. Tack vare donationerna kan vi erbjuda långsiktig hjälp till människor som lider av Ukrainakrisen. Krisens konsekvenser sträcker sig allt längre i och med att matbristen i östra Afrika hotar förvärras ytterligare på grund av konflikten i Ukraina.

- Vår hjälp i Ukrainakrisen skulle inte vara möjlig utan donatorerna. Hjälpviljan har varit verkligen imponerande och vi vill varmt tacka alla som deltagit hittills, såväl donatorer som frivilliga, säger Finlands Röda Kors direktör för medelsanskaffning Sirpa Solehmainen.

Konflikten har orsakat stor humanitär nöd och hjälp kommer att behövas i flera länder ännu länge efter att striderna en dag upphör.

- Just nu stöder vi till exempel Ukrainas och dess närområdes hälsovård och erbjuder mat, vatten och skydd till dem som har flytt från sina hem. Hjälp behövs också på lång sikt, för många har förlorat inte bara sina hem utan också sin utkomst, berättar chefen för Finlands Röda Kors internationella katastrofhjälp Marko Korhonen.

Finlands Röda Kors har hittills ur sin katastroffond förmedlat hjälp för cirka 7,9 miljoner euro till internationella Röda Korsets biståndsoperation i Ukraina och dess närområden. Det här stödet innehåller bland annat en logistisk katastrofberedskapsenhet bestående av biståndsarbetare samt hjälp i form av pengar och material, till exempel en fullständig hälsoklinik till västra Ukraina.

Biståndssumman innehåller inte kostnaderna som uppstår av att biståndsarbetare sänds ut, dessa finansieras också ur katastroffonden. Finlands Röda Kors har utöver katastrofberedskapsenheten också skickat iväg bland annat yrkespersoner inom hälsovård, psykosocialt stöd, kommunikation och organisationsutveckling.


Konflikten i Ukraina fördjupar också matkrisen i östra Afrika

Utöver Ukraina behövs hjälp också på andra håll i världen. Under Ukrainakrisen har Röda Korset fortsatt sitt biståndsarbete till exempel i Etiopien, Kenya och Somalia, där över 14 miljoner människor lider av matbrist.

På grund av den förvärrade matbristen förbereder Finlands Röda Kors beviljande av ett stöd på cirka 400 000 euro från sin katastroffond för att lindra matbristen i Somalia. Bidraget är en del av ett mera omfattande humanitärt biståndsprojekt som stöds av EU.

- Tyvärr tar kriserna i världen inget könummer och de väntar inte på sin tur. Därför hjälper Röda Korset samtidigt i flera länder. Matkrisen i östra Afrika djupnar nu snabbt. Antalet människor som lider av matbrist befaras i år öka till över 20 miljoner, säger Korhonen.

Ukrainakrisen tillspetsar situationen, för östra Afrika är väldigt beroende av vete som importeras från Ryssland och Ukraina. Matpriserna har redan stigit.

Enligt prognoser kommer torkan i östra Afrika att vara den värsta på 40 år. I bakgrunden finns bland annat klimatförändringen, som förvärrar de extrema väderfenomenen. Människorna befinner sig redan färdigt i en sårbar ställning på grund av tidigare torkperioder, översvämningar, vandringsgräshoppor, coronapandemin och i en del av området även konflikter.

Ge en bidrag till katastroffonden