18.05.2022

3 miljoner ur katastroffonden till internationella Röda Korsets kontantbidragsprogram

Kontantbidrag är till smidig hjälp för dem som flytt konflikten i Ukraina

Finlands Röda Kors förmedlar från sin katastroffond tre miljoner euro till internationella Röda Korsets kontantbidragsprogram, med vilket man hjälper människor som flytt såväl inom Ukraina som bort från Ukraina till andra länder.

Behovet av humanitär hjälp i Ukraina är enormt. Hela landet lider av verkningarna av konflikten. Inom landet uppskattas 7,7 miljoner människor ha blivit tvungna att lämna sina hem. Dessutom sträcker sig konfliktens inverkningar utanför landets gränser. Hittills har nästan sex miljoner människor flytt från Ukraina.

– Situationen och behoven bland dem som flytt varierar betydligt – någon behöver till exempel just nu pengar för att resa, en annan en fungerande telefon för att kunna hålla kontakt med sina närstående. Med hjälp av kontantbidraget kan de skaffa det de behöver enligt sina egna behov, förklarar Finlands Röda Kors chef för internationell katastrofhjälp Marko Korhonen.

Med kontantbidraget har Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) som mål att nå två miljoner människor som lider av konflikten. Det är vad gäller nåbarhet Röda Korsets största kontantbidragsprogram någonsin.

Kontantbidrag är ett effektivt sätt att svara på människors behov

Med tre miljoner euro som beviljas ur Finlands Röda Kors katastroffond får människor som flytt konflikten hjälp genom kontantbidrag som laddas på betalkort.

– Med kontantbidraget kan vi snabbt svara på brådskande och nödvändiga behov. Enligt våra tidigare erfarenheter är det ett bra och effektivt instrument, när marknaderna fungerar. Möjligheten att själv kunna besluta om sina ärenden kan också göra det lättare att återhämta sig från traumatiska händelser, säger Korhonen.

Med kontantbidraget kan man också indirekt stöda den lokala ekonomin, då människorna kan göra inköp i närbutiker.

Finlands Röda Kors har hittills ur sin katastroffond förmedlat hjälp för cirka 7,9 miljoner euro till internationella Röda Korsets biståndsoperation i Ukraina och dess närområden. Det här stödet innehåller bland annat en logistisk katastrofberedskapsenhet bestående av biståndsarbetare samt hjälp i form av pengar och material, till exempel en fullständig hälsoklinik till västra Ukraina.

Biståndssumman innehåller inte kostnaderna som uppstår av att biståndsarbetare sänds ut, dessa finansieras också ur katastroffonden. Finlands Röda Kors har utöver katastrofberedskapsenheten också skickat iväg bland annat yrkespersoner inom hälsovård, psykosocialt stöd, kommunikation och organisationsutveckling.