24.10.2023

Jul i Sinnet-insamlingen gladde tiotusentals mindre bemedlade barn och deras föräldrar

En mamma och sin dotter tittar  i ugnen om pepparkakor är färdiga.
Fotograf: VIlle Salminen / Suomen Punainen Risti

Jul i Sinnet-gåvokort för mat har delats ut till mindre bemedlade barnfamiljer runt om i Finland. Den lyckade insamlingen är ett tecken på att hjälpvilja finns även i svåra tider.

Jul i Sinnet -insamlingen, som ordnades av Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund, gladde 21 000 mindre bemedlade barnfamiljer med 70 euros gåvokort för mat. Gåvokorten har levererats i samarbete med till exempel rådgivningarnas, socialarbetets och diakoniarbetets yrkespersonal.

– Den lyckade insamlingen är ett tecken på att de svåra tiderna får människorna att se hjälpbehovet omkring sig. Vi är tacksamma för att så många har velat hjälpa en familj som de inte känner, konstaterar Finlands Röda Kors koordinator för social välfärd Maaret Alaranta.

– I många hem börjar de ekonomiska svårigheterna kännas just nu när elräkningarna ska betalas och de extra utgifterna i jultiden gör att man funderar hur man ska klara sig.

Vi är tacksamma för att så många har velat hjälpa en familj som de inte känner.
Maaret Alaranta

Den kraftiga stegringen i levnadskostnaderna har ökat fattigdomen i barnfamiljer kraftigt. Flera än vart tionde barn lever i mindre bemedlade familjer.

Särskilt svår är situationen i familjer med en vårdnadshavare och hem där det finns arbetslöshet. Allt oftare räcker pengarna inte till för nödvändiga utgifter om vårdnadshavaren har visstids- eller deltidsjobb.

Gåvokorten för mat har levererats med hjälp av ett omfattande samarbetsnätverk

I Jul i Sinnet -insamlingen har både privatpersoner och företag deltagit och för många har deltagandet blivit en tradition. I år ordnades insamlingen redan för 26:e gången.

– Vi vill framföra vårt varma tack till alla våra bidragsgivare, frivilliga och vårt omfattande samarbetsnätverk. Hjälpen som vi fått av rådgivningarna, socialbyråerna, kommunernas invandrararbete och församlingarnas diakoniarbete för att hitta familjerna har varit speciellt viktig i synnerhet i år, när antalet hjälpbehövande barn är större än förut, säger Alaranta tacksamt.

Insamlingen Jul i Sinnet startade den 17 november och den ordnades i samarbete med Yle. Partner i insamlingen var S-gruppens matbutiker, Lidl och K-matbutikerna.

Under årens lopp har sammanlagt 358 500 gåvokort för mat delats ut till mindre bemedlade barnfamiljer i Finland.