24.10.2023

I allt fler barnfamiljer måste man pruta på grundläggande saker i vardagen

En mamma och sitt barn bakar pepparkakor vid köksbordet.
Fotograf: Ville Salminen / Suomen Punainen Risti

Antalet mindre bemedlade barnfamiljer har ökat snabbt i Finland. Insamlingen Jul i Sinnet 2022 gläder 21 000 mindre bemedlade familjer med ett matpresentkort.

Antalet mindre bemedlade barnfamiljer har ökat i snabb takt i Finland. Den mest betydande orsaken är ökningen av boende- och matkostnaderna som stegrats från början av året som innebär att fattigdomen redan berör ungefär 30 000 nya barn.

Sammanlagt ungefär 129 000 barn och ungdomar måste dagligen leva på en minimibudget. I de familjer där alla inkomster måste användas till nödvändiga utgifter orsakar de ökade utgifterna brist på grundläggande saker: tillräckligt med och mångsidig mat, kläder samt boende som fyller alla familjemedlemmars behov.

Familjerna som vi möter oroar sig mycket för en osäker framtid.
Maaret Alaranta

– Klientantalet inom Röda Korsets mathjälp ökade när coronapandemin började, och nu när priserna stiger har antalet personer som hämtar mat ökat ytterligare, säger Maaret Alaranta, Röda Korsets koordinator för social välfärd.

– Familjerna som vi möter oroar sig mycket för en osäker framtid och känslan av otrygghet är vanlig. I köerna finns också ungdomar som hämtar mat till sina familjer. Så här borde det inte vara, utan alla barn ska kunna garanteras en trygg barndom och ungdom.

Indirekta effekter av fattigdom, såsom ensamhet och upplevelser av utanförskap förestår i allt flera familjer. Fattigdomens inverkan på barnets liv kan ses först efter månader och år, för upplevelser av fattigdom i barndomen påverkar också hälsan hos, studievägen och möjligheterna att hitta sin plats i arbetslivet för en ungdom som håller på att bli självständig.

Familjerna behöver utöver ekonomiskt stöd också tjänster

Till barnfamiljer har riktats ökningar i sociala förmånerna. Vid sidan av dem behövs långsiktiga satsningar på familjetjänster: tjänster inom tidigt stöd, mentalvårdstjänster och barnskyddet. När fattigdomen ökar blir helt nya familjer klienter.

– I småbarnsfamiljer är den bästa hjälpen nära och konkret. Föräldrarna behöver stöd som ges utifrån deras behov: då det passar dem och där det passar dem, konstaterar Tatjana Pajamäki, Mannerheims barnskyddsförbunds chef för hjälptelefoner och digitala tjänster.

– För en del unga är tröskeln att söka hjälp för hög, och därför måste man satsa på tjänsternas tillgänglighet. Särskilt mentalvård stöds bäst genom att stöda även de gemenskaper där barnen och ungdomarna lever sin vardag.

Därtill ska barnfamiljernas grundskydd höjas till en sådan nivå att familjerna inte regelbundet skulle vara tvungna att ta hjälp av utkomststöd eller mathjälp. Ju färre stödformer en familj måste ta hjälp av desto mer resurser har föräldrarna att koncentrera sig på viktigare saker för familjen: att få vardagen att fungera, stöda barnens välbefinnande och planera framtiden.

Insamlingen Jul i Sinnet kan rädda en mindre bemedlad familjs jul

Julen orsakar bekymmer i många mindre bemedlade familjer, eftersom det är omöjligt för många föräldrar att köpa julmat och julklappar som medför julstämning.

Målet med insamlingen Jul i Sinnet är att detta år samla in 1,5 miljoner euro, och glädja 21 000 mindre bemedlade barnfamiljer i hemlandet med matpresentkort på 70 euro. Insamlingen arrangeras av Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors i samarbete med Yle. K-matbutikerna, Lidl och S-gruppens matbutiker är insamlingens partner.

Röda Korset och Mannerheims Barnskyddsförbund samarbetar med lokala rådgivningsbyråer, diakoniarbetet och socialväsendet för att hitta familjer som behöver hjälp. Som namnet antyder är presentkortet en gåva som det inte går att ansöka om.

Insamlingen Jul i Sinnet börjar 17.11 och den pågår till julafton. Insamlingen ordnas nu för den 26:e gången och under årens lopp har man delat ut sammanlagt 337 500 presentkort till mindre bemedlade familjer.

 Det finns många sätt att donera:

  • Donera på webbplatsen som privat person eller som företag
  • Via MobilePay till numret 66020
  • Till kontot för insamlingen Jul i Sinnet: IBAN FI33 5780 4120 0801 60. Referens: 5429
  • Genom att ringa till insamlingstelefonen 0600 16555 (10,01 euro + lna/msa)
  • Genom att skicka SMS-meddelandet HJM20 till numret 16499 (20 €)

 

Finlands Röda Kors insamlingstillstånd:
RA/2020/1407/9.11.2020 i hela landet, med undantag av Åland. Ålands landskapsregering, tillstånd nr ÅLR 2021/8473/12.10.2021.

Mer information om Röda Kors insamlingstillstånd

Mannerheims Barnskyddsförbunds insamlingstillstånd:
RA/2020/1486/23.11.2020.

Mer information (mll.fi, på finska)

Med de insamlade medlen från insamlingen Jul i sinnet skaffas matpresentkort, som delas ut till mindre bemedlade barnfamiljer.