09.12.2022

I jul hjälper Röda Korset mindre bemedlade barnfamiljer som flytt till Finland

Röda Korsets frivillig diskuterar med en barnfamilj. Alla har vinterjackor på sig.
Fotograf: Ville Palonen / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors delar inför julen ut matköpkort till barnfamiljer och ensamkommande barn och ungdomar som finns inom mottagningstjänsterna. Även papperslösa familjer erhåller hjälp. Matköpkorten kompletterar annan hjälp som ges till barnfamiljer i hemlandet under jultiden.

– De stegrade levnadskostnaderna försvårar livet för många familjer som bor i Finland. Barn och deras familjer som flytt från sitt hemland undan krig eller någon annan kris är i en sårbar ställning också för att de i den nya miljön har ett svagt skyddsnät, säger Röda Korsets koordinator för social välfärd Maaret Alaranta.

Matköpkorten som delas ut till personer inom mottagningstjänsterna och papperslösa skaffas med medel ur Röda Korsets katastroffond. De kompletterar den hjälp som Röda Korset ordnar för mindre bemedlade barnfamiljer i hemlandet via insamlingen Jul i Sinnet. Jul i Sinnet är Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbunds insamling, genom vilken matköpkort delas ut till mindre bemedlade barnfamiljer i Finland.

Med hjälp av Röda Korsets katastroffond kan vi öka vår hjälp i en svår situation.
Maaret Alaranta

– I år är antalet barnfamiljer som lever i en svår situation större än tidigare, eftersom en mycket stor del av dem som flytt från Ukraina är barn och deras föräldrar. Att barnfamiljer är mindre bemedlade har överlag snabbt blivit allt vanligare i Finland. Med hjälp av Röda Korsets katastroffond kan vi öka vår hjälp i en svår situation och erbjuda matköpkort till flera barn och familjer, konstaterar Alaranta.

Matköpkorten som Röda Korset erbjuder familjerna har samma värde som gåvokorten som delas ut via insamlingen Jul i Sinnet, det vill säga 70 euro.

Med medel ur katastroffonden skaffas cirka 7700 matköpkort till barnfamiljer som finns inom mottagningstjänsterna eller som är papperslösa samt till minderåriga barn och ungdomar inom mottagningstjänsterna som har kommit till landet utan vårdnadshavare. Flyktingförläggningarna och Rödakorsdistrikten sköter om utdelningen av korten och kort erbjuds till kunder både vid Röda Korsets och andra flyktingförläggningar.

Bild: I mars 2022 tog Röda Korsets frivilliga och arbetstagare emot människor som kom från Ukraina till Västra hamnen i Helsingfors.