02.11.2022

Finlands Röda Kors ger 10 miljoner euro för att hjälpa de mest utsatta i Ukraina

Fotograf: Marko Kokic / Punaisen Ristin kansainvälinen liitto

Den instundande vintern och hemmen som förstörts i anfallen ökar hjälpbehovet.

Finlands Röda Kors ger ur sin katastroffond 10 miljoner euro till internationella Röda Korsets kontanthjälpsprogram, med vilket man stöder de mest utsatta människorna i Ukraina.

– När vintern blir kallare och anfallen fortsätter blir det svårt för människorna att klara sig. Priserna på boende och mat har stigit kraftigt och uppvärmningen är bekymmersam speciellt på områden där hem och energiverk har blivit förstörda, beskriver chefen för Finlands Röda Kors internationella katastrofhjälp Marko Korhonen situationen.

Röda Korset styr kontanthjälpen till personer, som avgiftsfritt inkvarterar människor som flytt från andra ställen i Ukraina samt tidigare soldater som invalidiserats innan den nuvarande krisen och vilkas pension inte räcker till för basbehoven i vardagen.  

– Dessa grupper har valts utgående från deras sårbarhet och för att de inte erbjuds tillräckligt med annan hjälp, berättar Korhonen.

– I och med att konflikten drar ut på tiden har familjerna som inkvarterar flyktingar blivit tvungna att tänja på sina resurser till det yttersta. Svårt invalidiserade soldater har för sin del ett synnerligen lågt socialskydd, som det är mycket svårt att klara sig på då priserna stiger. Dessa personer är beroende av hjälpmedel eller hjälp av andra människor och därför är de med sina familjer speciellt utsatta.

Internationella Röda Korset genomför biståndsprogrammet tillsammans med Ukrainas Röda Kors och landets myndigheter och med programmet nås drygt 600 000 människor. Understödet ges till de registrerade under fyra månader.

Biståndssumman på 10 miljoner euro kommer att delas ut i sin helhet före juli månad nästa år.  

Kontanthjälpen svarar på individuella behov

Ett understöd som ges direkt i kontanter eller på betalkort är en flexibel stödform i omständigheter där människornas situation och behov varierar. Stödmottagaren kan själv besluta vad hen använder den erhållna summan till.

– Enligt vår erfarenhet är kontanthjälp en effektiv stödform, då den används för basbehov, till exempel mat, boende, uppvärmningskostnader, mediciner eller bussbiljetter. Mitt i nöden är det också viktigt för alla att själv kunna fatta beslut som gäller det egna liver, påpekar Korhonen.

Stödet på 10 miljoner till kontanthjälpsprogrammet är ett av de största enskilda understöden i Finlands Röda Kors historia.

– Understödssumman är betydande, för nöden är stor. Vi är synnerligen tacksamma för donationerna vi fått till katastroffonden, för de möjliggör långsiktigt stöd till dem som mest behöver hjälp.