22.11.2022

Frivilliga ökar närståendevårdarnas hoppfullhet

Fotograf: Eeva Anundi / Suomen Punainen Risti

Enligt Finlands Röda Kors utredning kan frivilliga förbättra närståendevårdarnas psykiska välbefinnande. Besök av Finlands Röda Kors frivilliga vänner skapar rekreation och avslappning i närståendevårdarfamiljernas vardag.

Finlands Röda Kors använde sig av Indikatorn för positiv psykisk hälsa för att utreda närståendevårdarnas psykiska välbefinnande.

Resultaten visade att man med frivilligverksamhet kan förbättra närståendevårdarnas psykiska välbefinnande, till exempel genom att öka känslan av hoppfullhet. Frivilliga stöttar närståendevårdarna i vardagen och organiserar träffar för närståendevårdare så att de kan träffa andra i samma livssituation.

Svaren som samlades in år 2021 visade att en stor del av närståendevårdarna upplever att de själva är till mycket stor nytta. De har en stark upplevelse om att det egna arbetet är betydelsefullt och viktigt.

– Hoppfullhet är viktigt, eftersom det hjälper oss att sträva framåt även i svåra situationer. Det handlar om att se bra saker även mitt i svårigheterna, att tro på sina egna förmågor och kunna ställa sig upp igen efter motgångar, säger Elisa Vesterinen, Finlands Röda Kors planerare för social välfärd.

Ekonomiska problem och utmattning belastar närståendevårdare

En stor del av närståendevårdarna som deltog i utredningen tog upp tecken på utmattning, såsom brist på återhämtning, i sina svar. En stor del svarade att de aldrig känner sig avslappnade. Många av svararna hade också en svag tro på framtiden.

Enkäterna lyfte även fram ekonomiska problem.

– Om ekonomin är ansträngd, särskilt när levnadskostnaderna ökar, kan hoppet om morgondagen sättas på prov och framtidsutsikter kan kännas ångestfyllda, säger Vesterinen.

– Endast en hoppfull människa kan genuint vara ett stöd för en annan människa. Därför bör man stötta och värna alla åtgärder som främjar närståendevårdarnas hoppfullhet. Bristen på hoppfullhet och förmåga att avslappna är mycket oroväckande saker hos närståendevårdare.

Frivilliga inom vänverksamheten ger närståendevårdarfamiljer rekreation och avslappning

Besök av Finlands Röda Kors frivilliga vänner skapar rekreation och avslappning i närståendevårdarfamiljernas vardag. Kamratstöd hjälper att orka, sociala kontakter och möjlighet att vara en del av samhället främjar hoppfullhet.

– Hoppfullhet är obestridligen en av närståendevårdarnas mest centrala resurser, den ökar orken och välbefinnandet även i krävande situationer, berättar Vesterinen.

Röda Korset uppskattar närståendevårdarnas arbete, och vill stötta dem med hjälp av frivilligverksamheten. Frivilliga inom Röda Korsets vänverksamhet arbetar dagligen för att hjälpa människor och för medmänsklighet. Detta arbete utförs även av tusentals närståendevårdare som med alla sina krafter tar hand om sina närstående.

Vem som helst kan bli frivillig, du kan delta genom att gå grundkursen i vänverksamhet: Sök en grundkurs i vänverksamhet

I Finland firar vi den nationella närståendevårdarveckan i november. År 2022 firas Veckan för närståendevårdare 20–27.11 och temat är frivilligverksamhetens betydelse.

Vänverksamheten lindrar ensamhet
Vänverksamheten lindrar ensamhet
Hjälp mot ensamhet
Hjälp mot ensamhet