17.05.2022

Finlands Röda Kors sänder mera biståndsarbetare till Ukraina och närområdena

Fotograf: Laura Vesa / Suomen Punainen Risti

Logistikenheten ser till att hjälpen når fram.

Finlands Röda Kors sänder en katastrofberedskapsenhet för att stöda Röda Korsets internationella biståndsoperation. Enhetens uppgift är att se till att biståndsförnödenheterna kan levereras till dem som mest behöver hjälp i Ukraina.

Enheten består av sju personer som är professionella inom logistik och katastrofhjälp. Enheten organiserar transport, lagring och distribution av Röda Korsets materiella bistånd till Ukraina.

- Att få hjälpen levererad från Ukrainas gränser in i landet är för närvarande mycket utmanande på grund av våldsamheter och säkerhetsläget som förändras hela tiden. Logistikenheten har i uppgift att planera och förverkliga transportförbindelsen från Lublin i Polen framåt, så att biståndsförnödenheterna fås tryggt in i Ukraina och utdelade till dem som är mest utsatta där, berättar Finlands Röda Kors chef för internationell katastrofhjälp Marko Korhonen.

Katastrofberedskapsenheten samarbetar med lokala myndigheter och Röda Korsets arbetstagare som finns på plats. Av enhetens medlemmar kommer två från Röda Korset i Schweiz.

Internationella Röda Korset sänder katastrofberedskapsenheter till stöd för lokala Röda Korset eller Röda Halvmånen när hjälp behövs snabbt till exempel på grund av krig eller naturkatastrofer och de lokala resurserna inte räcker till.

Katastrofberedskapsenheterna är helheter, som sätts ihop enligt globalt gemensamma standarder. Enheten består av utbildad personal samt utrustning och annat material.

Logistikenhetens verksamhet finansieras med stöd av donationer som gjorts till Finlands Röda Kors katastroffond.

Biståndsarbetare från Finland också för att kartlägga hjälpbehovet

Därtill reser två biståndsarbetare från Finlands Röda Kors till Ukraina som en del av internationella Röda Korsets utvärderingsteam. Teamet har i uppgift att kartlägga det snabbt föränderliga hjälpbehovet och den humanitära situationen i Ukraina. De finländska biståndsarbetarna i utvärderingsteamet sänds till Ukraina med stöd av ett bidrag som Finlands utrikesministerium har beviljat.

Båda enheterna reser till Polen och Ukraina under de närmaste dagarna.

Finlands Röda Kors har tidigare beviljat ur sin katastroffond sammanlagt 1,1 miljoner euro till internationella Röda Korsets biståndsarbete i Ukraina och de närliggande länderna. En del av stödet är materiell hjälp som sändes från Finlands Röda Kors logistikcenter i Tammerfors i fredags.

Bidra Ukrainakrisen
Bidra Ukrainakrisen
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina