18.11.2022

Enkät till mottagare av mathjälp – resultaten presenteras vid Röda Korsets seminarium om fattigdom och ojämlikhet

Fotograf: Suvi Elo / Suomen Punainen Risti

Torsdagen den 8 december 2022 ordnar Finlands Röda Kors ett nationellt seminarium som är öppet för alla och där teman kring fattigdom och ojämlikhet behandlas ingående.

Som en del av projekten Mat och hjälp till alla samt Mat och delaktighet genomför Finlands Röda Kors en riksomfattande enkät bland dem som tar emot mathjälp. Under seminariet presenteras resultaten från enkäten av Riikka Kaukonen Lindholm, planerare av verksamheten för mathjälp, Petra Lemmetty, planerare av social välfärd och Heta Ervelius, högskolepraktikant.

Under seminariet tas den ökande ojämlikheten och fattigdomen i vårt samhälle samt olika aktörers roller och ansvar upp till diskussion. Programmet består av anföranden av experter inom olika områden och anordnare av mathjälpsverksamhet.

På det kostnadsfria seminariet söker vi tillsammans svar på frågorna om hur vi kan bygga upp ett samhälle där det inte längre skulle finnas något behov av mathjälp och hur vi å andra sidan kan trygga människors grundläggande rättighet till näring i en situation där det finns risk för att maten som delas ut tar slut.

Under det senaste året har man inom mathjälpen sett ett klart ökat behov av hjälp i det finländska samhället. Levnadskostnaderna har ökat, nya hjälpbehövande har sökt hjälp och för allt fler människor har mathjälpen blivit ett nödvändigt tillskott för att de ska klara sig.

Under seminariet talar Tuomo Laihiala, universitetslektor i samhällspolitik vid Helsingfors universitet, Elli Aaltonen, ordförande för Finlands Röda Kors, samt Erika-Evely Ee Eisen, sakkunnig inom mångfald och tillgänglighet samt medlem i en påverkande grupp för tillräcklig utkomst vid Förbundet för mänskliga rättigheter.

Dessutom får vi höra anföranden av Virpi Savela-Saarinen, Tanja Hirvonen och Anton Juuti, som deltagit i det gemensamma projektet Liki mellan Tammerfors stad och Tammerfors kyrkliga samfällighet. Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen skickar videohälsningar. Evenemanget leds av Finlands Röda Kors kommunikationsdirektör Ilpo Kiiskinen.

När seminariet är slut har deltagarna möjlighet att avgiftsfritt besöka Nationalmuseets utställningar.

Seminariet ordnas torsdagen den 8 december 2022 kl. 9–12 i Nationalmuseets auditorium, som har en separat tillgänglig ingång (adress Mannerheimvägen 34, 00100 Helsingfors). Evenemanget är gratis och inkluderar kaffeservering.

Bindande anmälan senast den 30 november via denna länk.

De 200 första som anmäler sig ryms med. Det går att delta i seminariet även på distans. Länken till evenemanget skickas till alla som deltar på distans före evenemanget.

Seminariet genomförs med stöd av social- och hälsovårdsministeriet samt medel från Veikkaus.