Dataintrång i ICRC:s databas försvårar återupprättande av familjeband

Röda Korset för dagligen samman 12 personer med sina närstående som de har kommit bort från på grund av krig eller en katastrof.

Röda Korsets internationella kommittés (ICRC) databas har råkat ut för ett dataintrång, som gäller uppgifterna för ca 515 000 personer runt om i världen. Uppgifterna som påverkas av dataintrånget gäller personer som befinner sig i särskilt utsatt ställning, till exempel personer som har försvunnit eller häktats i samband med konflikter och katastrofer samt deras närstående. 

Med hjälp av databasen för Röda Korset samman familjemedlemmar som förlorat varandra exempelvis då ett barn eller en ungdom har kommit bort från sina föräldrar när de har flytt undan krig. 

Allt som allt gäller dataintrånget uppgifter i anslutning till verksamhet för återupprättande av familjeband vid Röda Korset eller Röda halvmånen i över 50 länder. Även Finlands Röda Kors använder databasen för återupprättande av familjeband och för Finlands del innehåller databasen uppgifter om ca 3 000 personer som söker sina närstående samt om deras anhöriga. Dataintrånget gäller inte Finlands Röda Kors övriga biståndsarbete. 

Hittills har man inte fått kännedom om att uppgifter som dataintrånget gäller hade läckts ut eller delats i offentligheten.  

Dataintrånget fördröjer betydligt hjälparbetet för de mest utsatta

Röda Korset för dagligen samman i genomsnitt 12 personer med sina närstående som de har kommit bort från på grund av krig, naturkatastrofer eller migration. Dataintrånget försvårar detta arbete betydligt överallt i världen, eftersom Röda Korsets internationella kommitté har varit tvungen att avbryta alla förbindelser till databasen som används för återupprättande av familjeband, detta i syfte att hindra vidare skador.

Kommittén arbetar hårt för att utreda situationen och strävar efter att säkerställa att arbetet för att hjälpa familjer kan fortsättas så fort som möjligt. 

I Finland har Finlands Röda Kors anmält dataintrånget till Cybersäkerhetscentret och gjort en anmälan om kränkning av datasäkerheten till dataombudsmannen.

Röda Korsets internationella kommitté arbetar för att hjälpa människor som lever mitt i konflikter runtom i världen. Kommittén är en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

Röda Korset – Hjälp för att hitta en försvunnen familjemedlem
Hjälp för att hitta en försvunnen familjemedlem
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp