13.01.2023

Var tredje finländare är ensam – så här kan du hjälpa

Coronatiden har ökat ensamheten explosivt. 

Ensamhet är finländarnas folksjukdom. Redan innan coronan var en femtedel av finländarna ensamma. Nu har antalet ökat. Enligt de senaste studierna känner rentav en tredjedel av människorna sig ensamma.

Coronatiden har ökat ensamheten hos människor i alla åldrar.

Många har kanske upptäckt för första gången att de är ensamma nu.

– Många har kanske upptäckt för första gången att de är ensamma nu, när de inte får träffa arbetskamrater eller bekanta i vardagliga situationer, säger Maaret Alaranta, Röda Korsets koordinator av socialverksamheten.

Begränsningarna har ökat ensamheten

Under coronatiden har ensamheten ökats av de många förändringar som skett i vardagen. Det är svårt att träffa nya människor och vardagskontakterna har minskat och blivit väldigt få. (Taloustutkimus, januari 2021)

– Orsaken bakom den ökade ensamheten kan vara att man har blivit arbetslös på grund av coronan. Dessutom har det varit ett uppehåll i hobbyer, samlingsplatser och organisationers verksamhet. De är viktiga mötesplatser i synnerhet för många som bor ensamma, säger Maaret Alaranta.

Särskilt över 65 år fyllda, ensamstående, lägrebemedlade och personer utanför arbetslivet upplever nu ensamhet.

– Det krävs särskild aktivitet och att man hittar på nya sätt att upprätthålla de mänskliga relationerna. Bor man ensam kan det dröja länge innan man träffar någon ansikte mot ansikte, säger Alaranta.

Ensamhet är skadligt för hälsan

Coronatidens isolering lämnar hårda spår i samhället. När undantagssituationen fortsätter är det viktigt att agera så att ensamheten inte fördjupas mer permanent.

Var och en av oss behöver en annan människas sällskap, till och med redan en förtrogen relation kan bryta kretsloppet av ensamhet.

– Vi vet mycket väl att ensamhet är skadligt för människan. Känslan av utanförskap försämrar avsevärt människans välbefinnande, och på lång sikt kan den orsaka även somatiska sjukdomar och depression, säger Maaret Alaranta, Röda Korsets koordinator av socialverksamheten.

Man lider mycket av ensamhet i Finland

Var tredje finländare känner sig ensam, åtminstone ibland. Det finns många olika orsaker till ensamheten.

Det finns lika många orsaker till ensamhet som det finns ensamma människor.

– Ensamhet orsakas av förändringar i livssituationen, en brist på nära relationer. Orsaken kan också vara till exempel att man spänner sig i sociala situationer eller att man inte hittat likasinnade personer.

Det finns lika många orsaker till ensamhet som det finns ensamma människor.

Frivilliga vänner erbjuder pratsällskap som behövs mycket

Röda Korset förmedlar frivilliga vänner till dem som behöver sällskap. Årligen får upp till 25 000 personer hjälp mot sin ensamhet av Röda Korsets vänverksamhet.

– Vänner som hittat varandra genom vänförmedlingen träffar varandra regelbundet eller är alternativt vänner på webben, det vill säga de kommunicerar till exempel via e-post eller chatt. Det viktigaste är en konfidentiell och positiv kontakt med den andra personen, säger Maaret Alaranta.

Av enkäter som Röda Korset har låtit genomföra framgår att frivilligarbete i likhet med vänverksamheten avsevärt lindrar ensamhet och förbättrar livskvaliteten.

– Träffarna med den frivilliga vännen minskar upplevelsen av ensamhet, piggar upp sinnet och förbättrar känslan av trygghet. Många ensamma uppmuntras också tack vare vännen och blir mer aktiva i livet.

Hjälp till att minska ensamhet

Nu behövs fler vänner i hela Finland. Vänverksamheten ordnas på cirka 300 orter och dessutom på webben. Man kan delta i vänverksamheten på webben oavsett på vilken ort man befinner sig.

– Vem som helst kan verka som vän, inga speciella färdigheter behövs. En förmåga att lyssna och vara närvarande räcker.

Årligen får upp till 25 000 personer hjälp mot sin ensamhet av Röda Korsets vänverksamhet.

Röda Korset utbildar och förmedlar frivilliga vänner till de ensamma. Alla som behöver en vän kan lämna en vänförfrågan. Vänner som hittat varandra via vänförmedlingen tar hand om sin vänskapsrelation på helt vanliga sätt.

– Med vännen kan man gå på en promenad, dricka kaffe, besöka ett museum eller bibliotek och såklart prata. Helt vanliga saker som intresserar båda. Speciellt nu under coronatiden kan nyheter även utbytas per telefon eller sms.

En liten handling kan ha en enorm inverkan på en ensam persons liv. Ibland räcker det med endast en vän för att ändra riktningen på hela livet.