Röda Korsets biståndsarbete i Afghanistan fortsätter

Fotograf: Meer Abdullah / ARCS

I Afghanistan behöver 18 miljoner människor hjälp för att klara konflikten samt effekterna av torkan och coronaepidemin.

Internationella Röda Korset och afghanska Röda halvmånen är närvarande i Afghanistan samt fortsätter att svara mot de enorma humanitära behoven. Finlands Röda Kors har i årtionden stött biståndsarbetet i Afghanistan.

Striderna har inverkat på förflyttningen av personal och biståndsmaterial, men afghanska Röda halvmånens biståndsarbetare fortsätter i alla provinser. Som en lokal aktör har Röda halvmånen kunnat hjälpa även i områden som inga andra aktörer har kunnat nå.

Torka orsakar matbrist

Torkan har förstärkts av klimatförändringen och är en av de svåraste i Afghanistans historia. Miljoner människor försöker klara sig i en situation där jordbruket lider och det inte finns tillräckligt med varken vatten eller föda. Coronaepidemin och konflikten förvärrar effekterna av torkan ytterligare.

Majoriteten av afghanerna livnär sig på jordbruk. Afghanska Röda halvmånen stöder människornas utkomst, hjälper dem att klara matbristen och förhindrar att coronaviruset sprider sig.

Internationella Röda Korset stöder afghanska Röda halvmånens arbete. Röda Korset har 1 800 anställda i Afghanistan som ger humanitär hjälp och skyddar civila.

Trycket på sjukhusen är enormt. Under juli månad vårdades närmare 13 000 personer för krigsskador på de hälsocentraler som Röda Korset stöder. På ett halvt år har Röda Korset hjälpt över 49 500 patienter med krigsskador att få vård.

Därtill stöder Röda Korset rehabiliterings- och protestjänster. I år har sju rehabiliteringscenter på olika håll i Afghanistan erbjudit hjälp åt närmare 80 000 människor.

30 års arbete fortsätter

Internationella Röda Korset har arbetat i Afghanistan sedan år 1987. Arbetet fortsätter.

– För närvarande pågår inga strider i Kabul. En konflikt i Kabul skulle ha orsakat stort lidande för den civila befolkningen. Det står dock klart att de humanitära behoven är enorma efter veckor av strider. Tusentals människor har skadats, och bland annat hem och sjukhus har förstörts, beskriver Eloi Fillion, chef för internationella Röda Korsets biståndsoperation i Afghanistan.

– Internationella Röda Korset har förbundit sig att svara mot humanitära behov, och vi kommer inte att minska vår närvaro i Afghanistan. Vi har arbetat här i 30 år, och arbetet tar inte slut.

På Röda Korset är man särskilt oroad över välbefinnandet hos kvinnor, barn och sjuka människor. Afghanistan är en av världens farligaste platser, och nästan hälften av de civila offren i konflikten har varit kvinnor och barn.

För att den humanitära hjälpen ska kunna fortsätta är det ytterst viktigt att man säkerställer dess möjligheter att nå fram samt tillräcklig finansiering också i den nya situationen.

Hjälp tack vare finländarnas stöd

Finlands Röda Kors har i tiotals år hjälpt till i Afghanistan med hjälp av utrikesministeriets och bidragsgivarnas stöd.

Med hjälp av vårt stöd har afghanska Röda halvmånen förmedlat hälsokunskaper till människorna i över 30 år. Kunskaperna är eviga, de stannar kvar hos människorna och förmedlas vidare i lokala samhällen. Tack vare kunskaperna kan kvinnor och barn leva ett friskare liv också i framtiden.

Resultat av arbetet åren 2020–2021:

  • Vi stöder internationella Röda Korsets omfattande biståndsoperation i Afghanistan med hjälp av finansiering från utrikesministeriet. Röda Korset bland annat erbjuder vård för människor som skadats i konflikten och främjar förverkligandet av de humanitära rättigheterna. Under 2021 har över 49 500 patienter fått vård på någon av de 419 hälsocentraler som Röda Korset stöder på olika håll i landet.

  • Vi stöder internationella Röda Korsets biståndsarbete för att bekämpa coronaepidemin med utrikesministeriets och bidragsgivarnas hjälp. I fjol fick över 154 000 människor hjälp. Afghanska Röda halvmånen screenade 49 000 personer för covid-19 och hänvisade 513 smittade till hälsovård. Över 104 000 människor fick information om coronaviruset. I juni 2021 levererade vi bland annat 48 000 par engångshandskar, 966 ansiktsskydd och 100 sjukhussängar för att stödja afghanska Röda halvmånens arbete.

  • I våras beviljade vi 100 000 euro ur katastroffonden för att lindra nöden som torkan orsakar. Vi understödde en vädjan om nödhjälp, med hjälp av vilken afghanska Röda halvmånen kan dela ut kontant bistånd till 12 000 familjer.

  • Vi stöder ett långsiktigt utvecklingsarbete i Afghanistan med hjälp av stöd från utrikesministeriet och bidragsgivarna. Med hjälp av internationella Röda Korsets stöd har afghanska Röda halvmånen förbättrat hygienen och tillgången till rent vatten i skolorna. I fjol erbjöd vi dricksvatten och toaletter i 13 skolor i samarbete med landets hälsovårdsministerium. Tillgängliga toaletter, platser för handtvätt samt dricksvattensystem gjorde livet enklare för över 18 300 elever och lärare. Därtill screenade frivilliga 2 180 barn för undernäring och hänvisade 60 svårt undernärda barn till vård.
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp