Röda Korset hjälper flyktingar som kämpar i farliga förhållanden vid EU:s östgräns

Biståndsarbetare från belarusiska Röda Korset står mitt i en stor folksamling.
Fotograf: Belarus Red Cross

De humanitära aktörerna måste släppas fram till dem som behöver hjälp.

Situationen för de flyktingar som försöker ta sig in i Europeiska unionen vid gränsen till Polen, Litauen och Belarus är alarmerande. Tusentals flyktingar har suttit fast i gränsområdet sedan början av hösten. Situationen för de som övernattar under bar himmel förväntas bli värre när vintern kommer.

Röda Korset i Belarus, Polen och Litauen hjälper flyktingarna som rör sig vid ländernas gränser genom att dela ut mat, rent vatten, hygienartiklar, kläder och filtar samt erbjuda nödvändig hälsovård.

Hälsan hos de människor som övernattar utomhus är ständigt i fara. Åtminstone tio dödsfall har bekräftats. Bland dem en 14-årig pojke som avlidit till följd av hypotermi.

– Det finns hundratals barn vid gränsen, och många av dem har skiljts åt från sina familjer. Bland flyktingarna finns också gravida kvinnor och handikappade. Deras situation förvärras för varje sekund, när det uppkomna läget drar ut på tiden och nätterna blir kallare, säger Tiina Saarikoski, direktör för Finlands Röda Kors internationella bistånd.

– Länderna är skyldiga att se till att den humanitära hjälpen kommer fram. Människorna har rätt till nödvändigt skydd, nödvändig vård och trygghet oavsett om de beviljas rätt att stanna i landet eller inte.

Röda Korsets internationella kommitté hjälper flyktingarna att få kontakt med sina familjemedlemmar. 

Finlands Röda Kors upprätthåller beredskap för omfattande invandring som en del av sitt kontinuerliga beredskapsarbete. Tillsammans med myndigheterna har man kommit överens om att Röda Korset ska ha ständig beredskap för att på myndigheternas begäran kunna inrätta och upprätthålla asylförläggningar och enheter för tillfällig inkvartering.

Finlands Röda Kors har inte tagit emot några begäranden från myndigheterna i anknytning till läget i Polen, Litauen och Belarus. 
 
– Just nu är det särskilt viktigt att garantera att de flyktingar som lever i dessa otrygga förhållanden får den nödvändiga hjälp de behöver och säkerställa att de humanitära aktörerna har möjlighet att hjälpa, betonar Saarikoski. 

Röda Korsets rätt att hjälpa invandrare
Världsomfattande bistånd till människor som tvingas fly