Röda Korsets år 2021 i bilder

Fjorton biståndsarbetare i Röda Korsets klädsel och munskydd på Helsingfors-Vanda flygplats.
Fotograf: Sakari Piippo / Suomen Punainen Risti

År 2021 hade vi omfattande biståndsarbete både i hemlandet och utomlands.

Bilderna ger en inblick i vad vi åstadkom tillsammans under året. Ett stort tack till alla frivilliga, anställda, bidragsgivare, samarbetspartner och vänner av Röda Korset!

I början av 2021 stod vi i Finland inför en exceptionell situation på grund av corona, där målet var att så snabbt som möjligt vaccinera en stor del av befolkningen. Myndigheterna hade ansvar för vaccineringarna, men Röda Korsets frivilliga kunde stöda anordnandet av vaccineringarna.

En person på väg till vaccineringen diskuterar med två av Röda Korsets frivilliga.
Röda Korsets frivilliga Laura Laine och Inkeri Metsäpelto tar emot klienter som kommer för att vaccineras i Vanda. Fotograf: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Finländarna var med och hjälpte syrierna att få viktiga hälsovårdstjänster mitt under kriget som pågått i tio år.

Tre leende syrier får hjälp av två arbetare från Röda halvmånen.
Sexåriga syriern Ibrahim har just lärt sig att stå på egna ben. Mamman, Um Salah, är stolt över alla sina tre barn. Livet har inte varit lätt, eftersom alla barnen har en CP-skada. De får hjälp av den syriska Röda halvmånens fysioterapiteam. Fotograf: Syyrian Punainen Puolikuu

Utbildade och frivilliga vänner i Röda Korsets vänverksamhet medförde glädje i en ensam vardag. Var och en av oss behöver en annan människas sällskap, till och med redan en förtrogen relation kan bryta ensamhetens cirkeln. Framför allt är vännen någon som lyssnar och som man kan prata med.

Tre äldre leende personer sitter bredvid varandra.
”Ni är som en gåva från himlen för mig.” Raimo har gjort sitt livsverk som skogsarbetare och sjöman och har ingen familj eller släktingar i Varpaisjärvi. Därför har de frivilliga vännerna Hillevi och Eero stor betydelse i Raimos liv. Fotograf: Katri Viitaniemi

På sommaren skötte Frivilliga räddningstjänsten, som koordineras av Röda Korset, om förplägnad vid skogsbranden i Kalajoki för räddningspersonalen och service av deras skyddsdräkter. Brandkårerna fick fokusera på sitt arbete när det fanns frivilligt stöd i bakgrunden.

Två av Frivilliga räddningstjänstens frivilliga i gul väst går i den eldhärjade skogen.
I juli skötte Frivilliga räddningstjänstens frivilliga om räddningspersonalens förplägnad och service av utrustningen dygnet runt. Fotograf: Maiju Pohjanheimo / Suomen Punainen Risti

I de ungas skyddshus hjälpte vi sammanlagt cirka tusen ungdomar. Det var en fin och växande grupp frivilliga som medverkade i arbetet för att hjälpa och påverka. Under året anslöt sig cirka 350 nya frivilliga.

När coronaläget var som värst annullerades hembesök till ungdomar som är på väg att frigöra sig från hemmet. När pandemin lättade för ett tag på sommaren 2021 levererade Piia och Veera från de ungas skyddshus i Esbo självständighetspaket till alla som blivit självständiga med stöd av de ungas skyddshus i Esbo under coronatiden. Fotograf: Minna Brusiin / Suomen Punainen Risti

Coronapandemin har åskådliggjort att det i Finland finns grupper som inte är lätta att nå vid en kris. En del av invandrarbefolkningen har inte kunnat ta del av informationen om corona. Finlands Röda Kors Flerspråkiga coronakommunikationsprojekt började producera coronakommunikation till så många som möjligt på ett språk som de förstår.

Fotograf: Suomi-Somalia Seura rf

Den kroniska humanitära krisen i Afghanistan förvärrades snabbt på sommaren på grund av en tillspetsad konflikt och efterföljande statskupp. Landet är även drabbat av coronapandemin samt en långutdragen och allvarlig torka.

Den Internationella Rödakorsrörelsen finns kvar i landet för att hjälpa människorna och även Finlands Röda Kors gav sitt stöd för biståndsarbetet.

Två arbetare från Röda halvmånen i Afghanistan samtalar med en person som bor i tält.
Röda Korsets arbetare utreder behovet av kontantbidrag i norra Afghanistan. Fotograf: Meer Abdullah Rasikh / Afganistanin Punainen Puolikuu

På Hungerdagen samlades tusentals insamlare och otaliga bidragsgivare att med talkokraft stöda Röda Korsets biståndsarbete i hemlandet och världen. Insamlingen inbringade 2,3 miljoner euro.

Fyra leende personer står framför ett köpcentrum. Två av dem håller Hungerdagens insamlingsbössa i sin hand, tre har Röda Korsets insamlingsväst.
Bössinsamlare på Hungerdagen i Borgå. Fotograf: Päivi Waldvogel

I augusti inträffade en jordbävning i Haiti som orsakade stor skada. Tack vare stödet av bidragsgivare kunde Finlands Röda Kors skicka ett fältsjukhus och tiotals biståndsarbetare till platsen.

Två personer i Röda Korsets kläder packar stora lastpallar med gods på flygplatsen.
Fältsjukhus packades i ett transportplan på Helsingfors-Vanda. ”Förpackningarna innehåller allt som behövs på ett sjukhus. Det är inte enbart medicinskt material, utan all nödvändig infrastruktur: tält, förvaltning, avfallshantering och så vidare,” berättar Jari Koiranen från Röda Korsets logistikcenter. Fotograf: Sakari Piippo / Suomen Punainen Risti

Fältsjukhuset i Haiti erbjöd tjänster inom primärhälsovård och specialsjukvård. I sjukhuset vårdades bland annat patienter inom kirurgi, inre medicin, barnsjukdomar, smittsamma sjukdomar, kvinnosjukdomar och mödravård.

En läkare klädd i Röda Korsets kläder undersöker en nyfödd baby som är i moderns famn.
Det blev en flicka! ❤️🎂 Personal i Röda Korsets fältsjukhus i Haiti har väntat på att den första babyn ska födas. Boderince Carré fick sitt tredje barn med hjälp av läkare Leena Alanne (på bilden) samt barnmorskorna Jaana Laine och Medegine Marie Mara. Det föddes sammanlagt 144 barn i sjukhuset. Fotograf: Tiina Leinonen / Suomen Punainen Risti

Vi ökade vår mathjälpsverksamhet i hemlandet. På många orter samarbetade vi även med andra aktörer.

En person klädd i Röda Korsets frivilligvästar packar matvaror vid bordet.
”Var inte rädd för att medverka. När du får hjälpa lär du dig samtidigt språket och får bekanta dig med Finland och finländarna. Rekommenderar,” säger Victor Cabrera som flyttat till Finland från Peru. Han arbetar som frivillig i mathjälpen i Tammerfors. Fotograf: Kaisa Kuuppo

Organisationen SOS Mediterranee och det Internationella Röda Korset hjälpte tillsammans emigranter i sjönöd på Medelhavet. Röda Korsets roll var bland annat att erbjuda primär- och mödravård samt psykosocialt stöd till dem som räddats ur havet.

Biståndsarbetare klädd i Röda Korsets arbetsdräkt står framför ett fartyg på hamnområdet.
”Den här operationen är mycket viktig. Människor drunknar fortfarande på Medelhavet och för sjöfärden används usla båtar som är fyllda med människor,” berättar biståndsarbetare Caroline Haga, Finlands Röda Kors. Fotograf: IFRC

Coronapandemin försvårade situationen för många barnfamiljer i hemlandet. Med hjälp av insamlingen Jul i Sinnet delade vi ut 36 000 matpresentkort till mindre bemedlade barnfamiljer.

Två personer med munskydd håller matpresentkort i sina händer. Den ena är klädd i Röda Korsets väst och tomteluva.
Katja och Mikko ler för att Röda Korsets Kuopio avdelning levererade just över 400 Jul i Sinnet presentkort till familjetjänsterna i Kuopio stad. Fotograf: Suvi Kuusela

... Och det här var givetvis endast en liten översikt av året hos Röda Korset! Du kan läsa mer om vårt arbete på webbsidan Vårt arbete och genom att följa våra sociala medier.

Hjälpandet fortsätter 2022. Anslut dig som frivillig eller hjälp genom att ge ett bidrag. Tack!

 

Välkommen som frivillig
Bli frivillig
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Vad gör Röda Korset?
Vårt arbete
Sök hjälp och stöd
Sök hjälp och stöd