Frivilliga i Satakunta

Flerspråkig coronakommunikation

Fotograf: Ellinoora Söderman

Coronapandemin har åskådliggjort att det i Finland finns grupper som inte är lätta att nå vid en kris. En del av invandrarbefolkningen har inte kunnat ta del av informationen om coronaviruset.

Invandrarnas egna organisationer når folk i sin egen språkgrupp på ett flexibelt sätt samt säkerställer att information baserad på fakta och myndigheternas rekommendationer når fram.

Finlands Röda Kors projekt Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän koordinaatiohanke (MMKV) (Samordningsprojekt för organisationernas flerspråkiga coronakommunikation i flera kanaler) är ett projekt som inleddes i maj 2021 och finansieras av STEA. Projektet pågår till slutet av 2022.

Målet med projektet är att i samarbete med organisationens samarbetspartner utveckla och främja organisationernas coronakommunikation, via dem nå ut till så många flerspråkiga målgrupper som möjligt samt genom kommunikationen påverka folks hälsobeteende.

Det producerar så tillgänglig coronakommunikation som möjligt till så många som möjligt, på det språk som de förstår. Det viktiga inom projektets kommunikation är nära samarbete, öppet informationsutbyte och användning av befintlig information.

I projektet deltar drygt tio organisationer (se Organisationspartner), sju av Finlands Röda Kors distrikt och flera andra samarbetspartner. Det fungerar även som en förmedlare av myndighetsinformation (i första hand Institutet för hälsa och välfärd, THL) till organisationer och flerspråkiga målgrupper.

Samordningsprojektet för flerspråkig coronakommunikation hjälper och främjar produktionen och spridningen av befintliga och nya material om coronaviruset. Inom projektet ordnas utbildningar samt ges och förmedlas information efter organisationspartnernas behov. Projektet uppmuntrar också organisationerna till att samarbeta sinsemellan. Enhetlig kommunikation som grundar sig på samarbete stärker alla aktörers ställning och arbete inom coronakommunikationen.

 

Marian Ismail kasvokuva
Marian Ismail

Projektkoordinator
040 573 8778
marian.ismail@redcross.fi

Ee Eisenin kasvokuva.
Erika-Evely Ee Eisen

Kommunikationssakkunnig
040 578 9197
erika-evely.eisen@redcross.fi

 

 

Se våra organisationspartner!
Organisationspartner
Coronainformation på andra ställen
Coronainformation på andra ställen