Frivilliga i Satakunta

Flerspråkig coronakommunikation

Fotograf: Ellinoora Söderman

Finlands Röda Kors Samordningsprojekt för organisationernas flerspråkiga coronakommunikation i flera kanaler (MMKV) var ett projekt som pågick 5/2021–4/2023 och var finansierat av STEA.

Inom projektet utvecklades och stöddes organisationers coronakommunikation tillsammans med samarbetsorganisationer. Syftet med projektet var att nå så många främmandespråkiga målgrupper som möjligt. Med hjälp av riktad kommunikation i flera kanaler påverkades människornas tillgång till information och hälsobeteende. Det viktiga inom projektets kommunikation är nära samarbete, öppet informationsutbyte och användning av befintlig information.

I projektet deltog drygt tio organisationer, fem av Finlands Röda Kors distrikt och flera andra samarbetspartner. Det fungerade även som en förmedlare av myndighetsinformation (i första hand Institutet för hälsa och välfärd, THL) till organisationer och främmandespråkiga målgrupper.

Samordningsprojektet för flerspråkig coronakommunikation hjälpte och främjade produktionen och spridningen av befintliga och nya material om coronaviruset. Inom projektet ordnades utbildning samt gavs och förmedlades information enligt samarbetsorganisationernas behov. Projektet uppmuntrade också organisationerna till att samarbeta sinsemellan. Enhetlig kommunikation som grundar sig på samarbete stärker alla aktörers ställning och arbete vid störningssituationer och undantagsförhållanden.

Inom projektet arbetade projektkoordinator Marian Ismail och kommunikationssakkunnig Erika-Evely Ee Eisen (ee.eisen@redcross.fi).

 

Bekanta dig med guiden Kontroll över flerspråkig kommunikation! som upprättats inom projektet.

Ladda ned guiden på finska
Ladda ned guiden på engelska
Ladda ned guiden på svenska

Den praktiska minneslistan som finns i guiden finns även på följande språk:

Ladda ned minneslistan på finska
Ladda ned minneslistan på lätt finska
Ladda ned minneslistan på svenska
Ladda ned minneslistan på engelska
Ladda ned minneslistan på estniska
Ladda ned minneslistan på ryska
Ladda ned minneslistan på arabiska
Ladda ned minneslistan på somaliska
Ladda ned minneslistan på kinesiska

Det finns även en begränsad upplaga av guiden på finska. Beställ guiden genom att skicka e-post till ee.eisen(@)redcross.fi eller sanna.saarto(@)redcross.fi

 

Vad har vi lärt oss av corona? -projektseminarium 17.11.2022 i Helsingfors

Se seminariets inlägg på YouTube här.

 

Lärdomar som samlats under projektets gång har publicerats i följande undersökningar:

Outreach and Dissemination of Public Information to Immigrants During The Covid-19 Pandemic

Monikielinen viestintä ja kääntäminen koronapandemian aikana Suomessa: haasteet ja hyvät käytännöt på finska på engelska

 

Disinformations- och digikompetenskorten som publicerats inom projektet

Testa din digikompetens
finska
estniska
ryska
engelska
kurdiska/sorani
arabiska
somaliska

Identifiera falskt innehåll och falska nyheter
finska
estniska
ryska
engelska
kurdiska/sorani
arabiska
somaliska


Annat material från projektet kan hittas på Arbets- och näringsministeriets Partnerskapsplattform i arbetsytan för Flerspråkig koronakommunikation i flera kanaler. Användning av plattformen kräver registrering. 

Tack

Vi vill tacka Social- och hälsoorganisationernas
understödscentral (STEA) för finansieringen och Institutet för hälsa och
välfärd (THL) för det intensiva samarbetet.
Ett stort tack också till våra organisationspartner för deltagandet
i projektet och utvecklingen av flerspråkig kommunikation.
Med andra ord, tack till Afrofinns, Daisy Ladies, HEED Association Finland, Jade yhteisö ry,
stiftelsen Kide-säätiö, Läkares sociala ansvar rf, Mieli rf:s Mieli without Borders,
Mirsal, Monaliiku, Moniheli, Sammanslutning för mångkulturellt seniorarbete,
Pakolaisnuorten tukis Kölvi-verksamhet, Huvudstadsregionens närståendevårdare rf,
SAMHA, Satakuntas mångkulturella förening, Sonpet, Sällskapet Finland-Somalia rf,
Finsk-syriska vänskapsföreningen, Samfundet Finland-Ryssland rf, Centralorganisationen för ryskspråkiga i Finland, Ryska klubben i Vanda, Varsinais-Suomen
Galmudug, Egentliga Finlands Estlandscenter rf, Vuolle Setlementti,
Våra gemensamma barn rf samt representanter för andra organisationer.
Tack också till Finlands Röda Kors distrikt Helsingfors och Nyland,
Tavastland, Satakunta, Savolax-Karelen och Egentliga Finland,
institutionen för översättningskunskap vid Helsingfors universitet, Helsingfors stad,
Esbo stad och alla nyckelpersoner och medhjälpare.