10.11.2022

Med Näsdagsmedel förbättras saniteten och flickors menstruationshygien i Tadzjikistan och Burundi

En grupp barn läser broschyrer i klassrummet.

Bättre hygien förhindrar sjukdomsspridning När separata hygienutrymmen byggs för flickor, behöver de inte längre vara borta från skolan under menstruationen.

– Jag tackar Röda Korset, som byggde detta hus åt oss. Tidigare sov jag i ett hus dit vatten läckte in. Jag skulle vilja att vi bygger ett sådant här hus också till andra barn, säger 14-åriga Claude Niganza.

Claude är ett av de barn, vars familj har fått ett nytt hem tack vare Näsdagsmedel. Han bor i Burundi, där Röda Korset har förbättrat näringstillståndet, hälsan och utbildningen bland landsbygdsbor sedan 2014.

Till familjer som Claudes, de allra fattigaste familjerna, byggs nya, tryggare och mer hygieniska hem, men arbetet omfattar så mycket mer.

Röda Korset i Burundi bygger torrklosetter, system för insamling av regnvatten och handtvättsstationer i skolor. Arbetet är viktigt, då cirka hälften av alla burundier inte har en ordentlig toalett eller ett avloppssystem.

I anslutning till toaletterna byggs egna utrymmen för flickor. På det här sättet behöver de inte längre vara borta från skolan under menstruationen. Dessutom delar man ut tygbindor till flickorna.

I samhällena ordnas även hälso- och hygienutbildning, under vilka man till exempel berättar om vikten av handtvätt, uppmuntrar folk att sova under myggnät för att förebygga malaria och informerar om vaccinationer.

Med Näsdagsmedel ordnas även näringsutbildningar, matlagningskurser och utbildningar i trädgårdsodling. Dessutom har kalori- och proteinrika frön delats ut till familjerna.

Bekämpning av smittsamma sjukdomar i Tadzjikistan

Med Näsdagsmedel förbättras hygienen och hälsan också i Tadzjikistan, där smittsamma sjukdomar är vanliga på grund av smutsigt vatten och dålig sanitet.

Vi utbildar frivilliga och lärare i att sprida hälso- och hygieninformation i bergssamhällena för att förhindra de vanligaste sjukdomarna. Lärarna delar information till eleverna i skolan som sedan sprider den vidare till yngre elever och hemma till familjemedlemmarna.

De utbildade frivilliga delar information till grupper av kvinnor och män samt främjar spridningen av bättre hälsopraxis i samhällena genom eget exempel.

– De frivilligas arbete med att förebygga spridningen av coronaviruset är livsviktigt. Projektets frivilliga har blivit hälsoagenter, som utgör en bro mellan samhällena och hälsosystemet, berättar Dilorom Mirova vid Rödahalvmånefederationen i Tadzjikistan.

Projektet sinkades av coronaviruset, men har nu dragit igång. I programmet byggs även vattensystem och toaletter. Skolornas ordentliga toalettutrymmen och möjligheter till handtvätt förhindrar sjukdomarnas spridning och underlättar skolgången för i synnerhet flickor.

Flickors skolgång främjas även genom att sprida information om menstruationshygien.

Med hjälp av medlen som samlas in på Näsdagen stöds Röda Korsets utvecklingssamarbete.
Med hjälp av medlen som samlas in på Näsdagen stöds Röda Korsets utvecklingssamarbete.
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp