Nyheter

Nyheter - Listning sida

Finlands Röda Kors är redo att skicka ett kirurgteam som svar på internationella Röda Korsets vädjan i tisdags.

Finlands Röda Kors förbereder sig för sin ordinarie stämma som hålls i Sibeliushuset i Lahtis 11–12.6.2011. Vid stämman som samlas vart tredje år anges riktlinjerna och målen för verksamheten och väljs ny förtroendeledning för organisationen, det vill säga ordförande, styrelse och fullmäktige.

Ensamheten har ökat i alla åldersgrupper, men Röda Korsets frivilliga ser ensamhet i synnerhet bland unga och äldre.

Röda Korsets valutfrågning har gjorts för att hjälpa Röda Korsets medlemmar att ta ställning för humanitet i riksdagsvalet den 17 april. Frågorna formulerades av redaktionen på tidningen Hjälpens Värld tillsammans med experter från Röda Korsets centralbyrå.

Finlands Röda Kors ungdomar samlades under veckoslutet i Kuopio för att fundera över nya sätt att hjälpa och stöda ensamma unga. Det finns allt fler ensamma ungdomar i Finland. Bristen på kontakter kan leda till utslagning och hindra den unga från att utvecklas och bli en engagerad och aktiv medborgare.

Onsdagen den 12 januari har det förflutit ett år sedan jordskalvet i Haiti. Nödhjälpsinsatserna sedan katastrofen har pågått exceptionellt länge. Det är först i år man tar de allra första stegen för att komma igång med det egentliga återuppbyggnadsskedet.

Insamlingen Jul i sinnet ordnades i år för fjortonde gången och den inbringade 1 034 827 euro, vilket är det bästa resultatet i insamlingens historia. Insamlingsmedlen användes till att köpa 15 000 presentkort till mindre bemedlade barnfamiljer i hemlandet. Varje familj fick ett presentkort på 70 euro att köpa julmat för.

Finlands Röda Kors mest omfattande biståndsprojekt i Thailand har varit ett blodtjänstsystem som införts i samarbete med Röda Korsets Blodtjänst. Precis som i Finland bygger blodtjänsten i Thailand på frivilliga blodgivare.

I Sri Lanka förstördes närmare 120 000 familjers hem i tsunamin. Finlands Röda Kors har låtit bygga bostäder för drygt 600 familjer, som redan har flyttat in i sina nya hem.

Sex år efter den enorma katastrofen i Asien har Finlands Röda Kors omfattande biståndsprogram i de länder som drabbades av tsunamin nästan nått sitt slut.

Europeiska rådet för hjärt-lungräddning (ERC) publicerade sina nya riktlinjer i oktober. Det centrala budskapet i de nya riktlinjerna är att hjärt-lungräddning (HLR) med kompressioner och inblåsningar som inleds snabbt samt tidig defibrillering för att återställa ökar överlevnaden bland personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Flera finländska organisationer vädjar tillsammans att frivilligverksamhet skall bli en del i läroplanerna i våra skolor.

Hiv får en att stanna upp – men det går att leva med den. Efter smittan borde man inte heller be-lastas med ständig rädsla för att bli stämplad eller diskriminerad av den övriga gemenskapen. Det här är budskapet som de frivilliga i Finlands Röda Kors för ut året om men i synnerhet på Värld-saidsdagen den 1 december.

Pekka Törmä från Sagu har valts till Årets frivilliga räddare i Finland år 2010. Törmä har i 30 år varit aktiv inom Röda Korsets förstahjälpengrupp i Sagu och i larmgruppen i Sagu Frivilliga Brandkår (FBK).

Finlands Röda Kors frivilliga larmades snabbt att bistå myndigheterna efter den allvarliga brand som inträffade på Hämeenkatu i Tammerfors tidigt på måndagen. Tre människor omkom i branden som började med en explosion efter klockan fem på morgonen.

Sidor

Ingen nyheter.

Sidor

Ingen nyheter.

Sidor