Nyheter

Nyheter - Listning sida

Elina Kirssi

Också lokalbefolkningen måste anpassa sig för att integrationen ska lyckas.

Julien Goldstein

FN:s medlemsstater förband sig år 2000 vid millenniemålen, av vilka ett är att halvera andelen människor som svälter fram till år 2015.

Kimmo Holopainen

Operation Hungerdagen samlade in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond.

Kimmo Holopainen

Operation Hungerdagens insamlingsarrangemang lyckades väl och evenemangen fick positiv respons.

Viivi Lakkapää

I Vasa inleddes Hungerdagen på torsdagen i regn. Frivilliga har ställt upp ett fältsjukhus och ett infotält på torget och i tre dagars tid kan man bekanta sig med det arbete som utförs i katastrofområden.

Niklas Meltio

Det fanns ett samtalsämne framom alla andra när Finlands Röda Kors drog igång Operation Hungerdagen i centrum av Helsingfors på torsdagen. Torkan och svälten i Östafrika fick många insamlare och givare på fötter.

Kimmo Holopainen

Inte ens resterna av orkanen Katia kunde lägga sordin på stämningen i onsdags när rödakorsavdelningarna i Åbonejden och Egentliga Finlands distrikt började Hungerdagen ett dygn före resten av landet.

Kimmo Holopainen

Kenyanska Röda Korsets generalsekreterare på Finlandsbesök efterlyser bestående förändringar för att minska människors nöd.

Jonathan Kalan

Professor Jyrki Niemi, forskare i jordbrukspolitik vid MTT (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi), svarade på Röda Korsets frågor om livsmedelsbrist och hungersnöd.

Mauri Ratilainen

Finlands Röda Kors inbjuder alla intresserade att prova på att hjälpa och ställa upp som insamlare under Operation Hungerdagen. Hungerdagen ordnas 15–17.9, och då har alla rätt att hjälpa.

Förslaget skickas in senast 23.9.

ICRC

En anestesiläkare och två sjukskötare åker i kväll i väg mot Libyens huvudstad Tripoli. Teamet beräknas vara framme i morgon fredag.

Jonathan E. Kalan

Utan skolmat som även serveras under ledigheten skulle en stor del av barnen i nomadfamiljerna gå miste om ett varmt mål.

Leena Reikko

Finlands Röda Kors stöder ett projekt som gör att jordbruket längs Tanafloden blomstrar.

Leena Reikko

Somaliska Röda Halvmånen är en av få organisationer som har kunnat arbeta i alla de delar av landet som har drabbats av hungersnöd.

Sidor

Ingen nyheter.

Sidor

Ingen nyheter.

Sidor