Bli medlem

Maija Tammi

Medlemskap i Röda Korset säger mycket om dig. Du vågar ta ställning för det som är gott, du tror på den kraft som finns i medkänsla, handling och närvaro.  

Röda Korset finns ständigt närvarande som lokalt stöd och med en internationell beredskap att hjälpa överallt i världen. Du behöver inte rädda världen ensam.

Välj det medlemskap som passar dig

Du kan även ge ett medlemskap som gåva.
 

Familjemedlemskap

Personer i samma hushåll kan bli familjemedlemmar i Röda Korset. Den första medlemmen betalar normal medlemsavgift, övriga vuxna betalar 10 euro och under 29-åriga ungdomsmedlemmar 5 euro. Till familjemedlemmar räknas alla personer som har samma adress, oberoende av släktskap eller familjerelationer.
 

Du deltar i utlottningar

Som medlem deltar du i utlottningar år 2017. Ju tidigare du blir medlem desto fler utlottningar deltar du i.

 

Niklas Meltio

Årsmedlemskap är ett lätt sätt att vara med och hjälpa. Medlemskapet är i kraft till anslutningsårets slut.

Som medlem deltar du i fyra utlottningar år 2017. Ju tidigare du blir medlem desto fler utlottningar deltar du i.

20 €
Katja Lehto

Årsmedlemskap är ett bra sätt att vara med och hjälpa. Under 29 år får ett årsmedlemskap för 10 euro och medlemskapet är i kraft till anslutningsårets slut.

Är du studerande? Kom ihåg att kryssa för i rutan "Som ungdomsmedlem önskar jag ett tygmärke till overall" och vi skickar dig "Käyttäydy inhimillisesti" tygmärket.

10 €
Reijo Hietanen

Välj ständigt medlemskap då du vill stöda Röda Korset hela ditt liv. Engångsavgiften täcker hela medlemstiden.

Som medlem deltar du i fyra utlottningar år 2017. Ju tidigare du blir medlem desto fler utlottningar deltar du i.

Du kan också ge ständigt medlemskapet i gåva.

300 €
Ari Räsänen

Om det redan finns en rödakorsmedlem i hushållet kan du välja familjemedlemskap. Vuxnas familjemedlemskapsavgift är 10 euro och medlemskapet är i kraft till anslutningsårets slut.

Som medlem deltar du i utlottningar år 2017.

10 €
Jukka-Pekka Moilanen

Om det redan finns en rödakorsmedlem i hushållet kan under 29 år välja familjemedlemskap för 5 euro. Medlemskapet är i kraft till anslutningsårets slut.

Som medlem deltar du i utlottningar år 2017.

5 €

Kampanjer