Bli medlem

Att vara medlem i Röda Korset är ett enkelt sätt att vara med och stöda det hjälparbete som utföra av Röda Korsets frivilliga. Samtidigt tar du ställning för humana värderingar och målsättningar.

Medlemsavgiften används till lokalt frivilligarbete och till att utbilda frivilliga. I medlemskapet ingår tidningen Hjälpens värld som utkommer 4 gånger i året.

Medlemsavgiften är 20 euro och för den som är under 29 år är den 10 euro. Medlemskapet är i kraft ett år i taget. Du kan också välja ständigt medlemskap om du så önskar, då betalar du 300 euro som en engångssumma. 

Klicka här och bli medlem >>

PS Nya medlemmar som betalar medlemsavgiften i december 2019 räknas som nya medlemmar för 2020.Samma sak gäller om du valt att betala via en räkning, skickas den i början av januari 2020.

Om du explicit vill att din medlemsavgift gäller redan för i år dvs. 2019, vänligen kontakta då medlemservice per epost: jasenrekisteri@rodakorset.fi.