Hjälp med din hjälp

Fotograf: Ibrahim Malla

Ett varmt tack för din hjälp

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Tack vare bidragsgivare kunde hjälp skickas iväg snabbt. Se på videon hur hjälpen förs fram.

Katastrofer och kriser kan förekomma oavsett tid och plats. Regelbundna bidrag gör det möjligt att hjälpa snabbt. Vi kan ta ut medel ur vår katastroffond utan dröjsmål, skicka hjälpare iväg, ge hjälp och stöd snabbt.

Bidragsgivarnas kontinuerliga stöd gör det också möjligt att utöver Ukraina hjälpa även till exempel i Syrien och Turkiet i områden som hade en svår jordbävning, och i Östafrika. Därtill erbjuds hjälp i Finland.

Mitt i alla ångestfyllda nyheter vill vi förmedla ett kraftgivande meddelande: Du kan hjälpa!

Sirpa Solehmainen

direktör för medelanskaffning
+358 (0)50 567 6629
sirpa.solehmainen@rodakorset.fi

Vår bidragsgivartjänst hjälper dig vid alla frågor om bidrag. Lämna en kontaktbegäran.

Bidragsgivartjänsten
Bidragsgivartjänsten