Hjälp med din hjälp

Fotograf: Ibrahim Malla

Ett varmt tack för din hjälp

Se på videon hur hjälpen förs fram till de som behöver den. 👇 

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Tack vare bidragsgivare kunde hjälp skickas iväg snabbt. Se på videon hur hjälpen förs fram.

Katastrofer och kriser kan förekomma oavsett tid och plats. Regelbundna bidrag gör det möjligt att hjälpa snabbt. Vi kan ta ut medel ur vår katastroffond utan dröjsmål, skicka hjälpare iväg, ge hjälp och stöd snabbt.

Bidragsgivarnas kontinuerliga stöd gör det också möjligt att utöver Ukraina hjälpa även till exempel i Syrien och Turkiet i områden som hade en svår jordbävning, och i Östafrika. Därtill erbjuds hjälp i Finland.

Mitt i alla ångestfyllda nyheter vill vi förmedla ett kraftgivande meddelande: Du kan hjälpa!

Sirpa Solehmainen

direktör för medelanskaffning
+358 (0)50 567 6629
sirpa.solehmainen@rodakorset.fi

Vår bidragsgivartjänst hjälper dig vid alla frågor om bidrag. Lämna en kontaktbegäran.

Just nu med din hjälp

Inom mathjälpen utnyttjas ätbara svinnprodukter
Från svinn till vinn – sortering av butikernas matsvinn som en del av mathjälpen
En mobil hälsoklinik i bilar till jordbävningsområdet i Syrien
En mobil hälsoklinik som leds av Finlands Röda Kors till Syrien
Se på bilderna av året vid Röda Korset
Röda Korset i bild år 2022
Den instundande vintern ökar hjälpbehovet i Ukraina
Finlands Röda Kors ger 10 miljoner euro för att hjälpa de mest utsatta i Ukraina
Hur hjälper Röda Korset människor som lider av torka?
”Den värsta torkan på fyra decennier”
Hur hjälper de frivilliga med stöd av Hungerdagsinsamlingen?
”Det är självklart att man ska hjälpa alla”
Så här hjälper ditt bidrag
De donerade medlen används för hjälparbete
Bidragsgivartjänsten
Bidragsgivartjänsten