06.05.2024

Vi hjälper dem som drabbats av översvämningarna i Kenya

Fotograf: Kenian Punainen Risti

Vi anvisar 145 000 euro ur katastroffonden via internationella Röda Korset till en biståndsoperation i Kenya, där kraftiga översvämningar har drivit tusentals människor från sina hem. Med stödet kan Kenyas Röda Kors bland annat ordna tältinkvartering, dela ut mat- och kontantbistånd samt rengöra vatten.

I Kenya har tusentals människor förlorat sina hem och tiotals har dött till följd av översvämningar som orsakats av kraftiga regn. Översvämningarna uppskattas påverka upp till 25 000 hushåll: till exempel har vägar och byggnader översvämmats, tusentals boskapsdjur har dött och odlingsmarker har förstörts. Regnen förväntas fortsätta, vilket ökar lidandet.

Med internationella Röda Korsets stöd kan Kenyas Röda Kors bl.a. ordna tältinkvartering för människor som förlorat sina hem, dela ut mat- och kontantbistånd, sprida information om hygien, ge psykosocialt stöd samt hjälpa med att rengöra vatten och bygga sanitetsutrymmen. Kenyas Röda Kors har också evakuerat och räddat hundratals människor från översvämningarna.

– Många har varit tvungna att lämna sina hem på grund av översvämningarna och människors tillgång till basservice har försvårats eftersom exempelvis sjukhus och skolor har förstörts. På grund av skador i infrastrukturen är det svårt att få fram nödhjälpen. Kenyas Röda Kors anställda och frivilliga levererar hjälp bland annat med båtar och lastbilar, säger Sanna Salmela-Eckstein, Finlands Röda Kors områdeschef för Östafrika i Nairobi.

För närvarande fokuserar Kenyas Röda Kors på att ge akut nödhjälp.
Sanna Salmela-Eckstein

Långvarig torka och översvämningar har försämrat livsmedelsförsörjningen

Översvämningarna som pågått sedan mars har orsakat enorm förstörelse i Kenya, som redan i slutet av förra året drabbades av översvämningar på grund av väderfenomenet El Niño och före det av en torka som varat i flera år. Livsmedelsförsörjningen i landet var redan tidigare mycket svag till följd av den utdragna torkan.

– För närvarande fokuserar Kenyas Röda Kors på att ge akut nödhjälp. Det humanitära lägets utveckling följs upp och hjälpen anpassas enligt de föränderliga behoven. Regionen behöver stöd ännu länge, säger Salmela-Eckstein.

Förutom nödhjälpen stöder vi det övriga arbete som Kenyas Röda Kors bedriver, bland annat för att förbättra tillgången till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa samt för att stärka katastrofberedskapen och systemen för tidig varning med Europeiska unionens stöd.

Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp