23.11.2021

Utmärkelse i första hjälpen

En hjälpare öppnar luftvägarna på en ung kvinna som ligger på rygg genom att luta hennes huvud bakåt.
Fotograf: Jussi Vierimaa / Suomen Punainen Risti

Röda Korsets utmärkelse i första hjälpen delas ut som ett erkännande för en förtjänstfull insats inom första hjälpen.

En utmärkelse i första hjälpen delas ut varje år på Internationella första hjälpen-dagen. Utmärkelsen kan beviljas en person eller ett samfund som har

  • räddat livet på en annan människa genom en rådig och snabb första hjälpen-insats
  • uppvisat ett mod att hjälpa i en livshotande situation
  • förhindrat en allvarlig skada.

Ansökan om utmärkelsen lämnas in antingen i fritt formulerat format eller med blanketten nedan till en av Finlands Röda Kors distriktsbyråer.

I ansökan ska händelseförloppet och de utförda första hjälpen-åtgärderna beskrivas så noggrant som möjligt samt de personer som bevittnat händelsen uppges. 

Förslaget om att utmärkelsen beviljas ska göras inom två år efter att händelsen som ansökan avser ägde rum.

Skicka ansökningsblanketten till Röda Korsets distriktsbyrå i din region.

Ladda ner ansökningsanvisningar för ansökan om utmärkelse i första hjälpen (.doc)

Ladda ner ansökningsblanketten för förslag till mottagare av utmärkelse i första hjälpen (.docx)

 

Anvisningar för första hjälpen
Anvisningar för första hjälpen
Kontrollera säkerheten i ditt hem.
Kontrollera säkerheten i ditt hem.