Ungdomar har en viktig roll som frivilliga

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Lumi vill ägna lite av sin tid åt frivilligverksamheten. Hon började på skyddshuset i Vanda hösten 2019 och berättade om sina första intryck.

”Jag har inte varit frivillig ens en månad ännu, men jag kan redan nu berätta att vi är ett toppengäng! Det här arbetet gör man inte med tårar i ögonen, utan snarare med ett leende på läpparna och av hela sitt hjärta.

Vi arbetar för en god sak och får möjlighet att hjälpa andra. Min mamma säger alltid att om du vet att du kan bättre, varför nöjer du dig med det du gör i dag? Med den inställningen gick jag med!”

Vad kan vara bättre än att ställa upp som frivillig och samtidigt göra något som man själv gillar?

Lumi, som är ambassadör för sociala medier på skyddshuset i Vanda, lyfte i en artikel i Iltalehti den 23 februari 2020 fram hur betydelsefullt det är att ungdomar deltar i frivilligverksamheten på skyddshusen:

”Jag uppdaterar det här skyddshusets Instagram- och Facebook-flöden. Vad kan vara bättre än att ställa upp som frivillig och samtidigt göra något som man själv gillar? Visst skulle jag säga att det är bra om man själv är ung när man vill kommunicera något till ungdomar. Budskapet når fram bättre när man är lika gammal som målgruppen.

Frivillig Lumi. Fotograf: Suomen Punainen Risti

Jag rekommenderar helt klart frivilligarbete. Jag vill påstå att alla har lite tid över för sådant här frivilligarbete. Förutom det här har jag också ett jobb, går i skolan och har hobbyer, och ändå har jag tid över för frivilligarbete.

Det är fint att vi har fått med ungdomar också för att jobba med skyddshusens kommunikation och påverkansarbete. Samverkan mellan människor i olika åldrar berikar och ger nya idéer för hur man kan beskriva och skriva om vår verksamhet.”

– Lumi, skyddshuset i Vanda