26.11.2020

Anonym hjälp på nätet

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

För Tuomas som tidigare deltagit i talkoarbete i olika kulturföreningar har det varit en helt ny och positiv upplevelse att stödja ungdomar på nätet.

På förslag av min fru började jag ta reda på mer om chattjänsten Sekasin. Jag hade tidigare funderat på frivilligarbete med ungdomar, till exempel stödpersonverksamhet, men att förbinda sig till en ansvarsfull roll för en lång tid utan tidigare erfarenhet kändes inte naturligt för mig.

Det har varit tröstande att märka med hur många olika slags människor man kan skapa bra kontakt på 45 minuter.

När jag började sätta mig in i Sekasin-chatten märkte jag ganska snart att jag vill lära mig mer om förebyggande av mental hälsa hos ungdomar och vara en frivillig hjälpare inom det området.

I början var det en värdefull insikt att märka att man inte behöver försöka göra sitt språk mer ungdomligt eller talspråkligt i chatten, utan man kan använda sitt naturliga språk. Jag är van att skriva med ett ganska formellt allmänspråk. Emojin använder jag sällan – inte ens varje dag.

Det var nytt för mig att lära mig att i skrift uttrycka sådana reaktioner, som man uttrycker med gester eller ljud när man diskuterar ansikte mot ansikte eller per telefon, till exempel ”Jag förstår vad du menar.” Det är viktigt att också uttrycka att man inte förstår.

Som jourhavande har det varit tröstande att märka med hur många olika slags människor man kan skapa bra kontakt på 45 minuter och delta i resonemang kring en konfidentiell sak.

Även om den jourhavande många gånger inte har personlig erfarenhet av den situation som är orsaken till att den unga kontaktar chatten, ligger det ofta någon universell känsla eller oro bakom som vem som helst kan känna igen sig i.

Jag tycker att det är viktigt att acceptera att det grundläggande innehållet i Sekasin-chatten är samtalshjälp – varken mer eller mindre – och vanligtvis förväntar ungdomarna sig inget annat heller. En anonym tjänst som man kan kontakta utan att behöva förbereda kan vara just den kontakt som den unga behöver för att identifiera sin situation och få stöd för sina tankar, som försöker hitta en lösning.

Möjligheten att uppträda anonymt och skriftligt har på ett avgörande sätt sänkt också min egen tröskel att delta i frivilligverksamhet.

– Tuomas, frivillig i chatten Sekasin