22.03.2022

”Jag anser att svaret på det här är att slänga fördomarna på sophögen”

Röda Korsets flagga framför De ungas skyddshus.
Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Digiraati, som Röda Korset ordnar på De ungas skyddshus, visar att ungdomar stöter på rasism i vardagliga miljöer.

Trakasserier, diskriminering och rasism som ungdomar utses för sker inte i det fördolda. Digiraati, som Röda Korset ordnar på De ungas skyddshus, visar att ungdomar stöter på rasism i vardagliga miljöer: i skolor, under hobbyer och på sin fritid.

De unga berättar vid samtal även vad de önskar av yrkesfolk och vuxna så att rasistiskt beteende minskar. Ungdomarna kräver inte underverk: de önskar sig trygga och vänliga bemötanden med respekt för alla. Citaten i artikeln är direkt uttryck från Digiraati-samtal.

”Jag var rädd att ingen lyssnar på mig och tror mig”

Ungdomarna berättar att det inte är lätt att berätta för vuxna om diskriminering och rasism. Rädsla är en betydande orsak till detta.

De unga är rädda för att man inte tror på dem, och att de vuxna delar samma tankevärld som de som uppträder rasistiskt. En annan betydande orsak till att låta bli att berätta är att de unga inte vet vem de kan berätta för, eller hur.

– Ibland har jag stött på situationer där det verkligen varit svårt att reda ut i någon verksamhet, att vem där svarar för diskrimineringsfall. Om det är svårt att leta efter information, kan det i tråkiga situationer vara ett hinder för att berätta.

Vid samtal med ungdomar framträder det hur viktigt det är att man längs olika kanaler kan berätta om diskriminerande beteende. Det är ett bra sätt att berätta ansikte mot ansikte, men därtill måste det även finnas anonyma kanaler. Ungdomarna påminner också om att enbart en kanal för rapportering inte räcker, utan man måste även klart ingripa i varje fall av diskriminering.

”Varje människa ska ses som individ och värdefull person.”

I Digiraati-samtalen understryker ungdomarna att de önskar att de vuxna som de möter ger dem en trygg miljö, genuin närvaro och vänlighet, samt synliga tecken på tryggt rum och gemensamma regler.

– För mig är det lättast att tala om svåra saker på platser där jag verkligen upplever mig bli sedd och hörd, och även upplever mig vara tillräcklig med alla mina fel.

De unga berättar att en atmosfär av förtroende och trygghet kan skapas med synliga tecken på att minoritetsgrupper bemöts. Regnbågsflaggor, regler för tryggare plats och tecken på att platsen inte diskriminerar är goda sätt att göra detta.

Ungdomarna önskar också öppen kommunikation om icke-diskriminering, t.ex. i fråga om arbetsplatsannonser. Det skulle särskilt sänka tröskeln för ungdomar inom minoriteterna att söka jobb.

– En mycket genomskinlig, även öppet lockande inställning visavi olikhet och olika behov i partens kommunikation gör att man blir avslappnad och ger en mod att komma. Detta berättar även om en i sig fördomsfri attityd, vilket långt lockar marginaliserade ungdomar att delta.

Det behövs information och förståelse för att göra tryggare platser verklighet. Vuxna som till exempel bemöter ungdomar ska ha tillräcklig kännedom om köns- och sexuella minoriteter, så att hänvisningar till stereotyper undviks.

De vuxna ska även känna till metoder för hur man kan ingripa i rasistiskt beteende. De unga önskar till exempel sådana workshoppar ordnade av organisationer till läroanstalterna som både ungdomar och vuxna kan delta i tillsammans.

– Det är naturligtvis goda första steg att öka medvetenheten. Alltså just alla utbildningar och föredrag såväl i skolor som sedan för arbetstagare i olika branscher.

De unga önskar också att verksamhet och träffar ordnades så att alla ungdomar kunde komma åt att träffa varandra tryggt.

Man ska inte ordna med tillfällen för enbart minoritetsgrupper, utan för alla i en trygg miljö där det är möjligt att lära känna nya människor. Ungdomarna tror att man på så sätt kunde gallra bort stereotyper.


Alla digiraati, som ordnas av Röda Korsets De ungas skyddshus, är anonyma, trygga och ledda webbdiskussioner. Under samtalen tillämpar man principerna för en tryggare plats och samtalen leds av utbildade frivilliga. Läs mer om Digiraati här. Denna artikel bygger på Digiraati-diskussioner år 2021 om "Turvallisempi Suomi" samt "Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo".

Veckan mot rasism 18.–24.3.2024
Veckan mot rasism 18.–24.3.2024