Kampanjlogon Mot rasism på en hand som håller i en stång på en spårvagn.

Tillsammans mot rasism

Fotograf: Eeva Anundi / Suomen Punainen Risti

Veckan mot rasism utmanar alla att agera mot rasism! Temaveckan ordnas i mars varje år och under den uppmanar Röda Korset alla att identifiera rasism och diskriminering. Det är upp till oss alla att stå upp mot rasism och främja antirasism – varje dag, året om. 

Var och en har rätt att bli behandlad som en individ. Under veckan mot rasism, som i år har ordnat under tiden 20–26.3.2023, fördjupade vi oss särskilt i rasism i arbetslivet.

En människas nationalitet, hudfärg, etniska bakgrund, religion eller någon annan faktor borde aldrig påverka hur hen bemöts och hurdana möjligheter hen får i samhället. Forskning visar dock att fördomar i arbetslivet visar sig redan när man väljer ut vem som kallas till arbetsintervju och avgör vem som har möjlighet att avancera i karriären.

Under veckan förmedlar vi information om hur fördomar, diskriminering och rasism tar sig uttryck i synnerhet i arbetslivet. Vi ger tips för hur var och en genom sina egna handlingar kan luckra upp diskriminerande praxis i sina gemenskaper och skapa en mer jämlik arbetskultur.

Det är dags att göra arbetslivet jämlikt för oss alla. Det finns mycket att göra, men varenda en av oss kan vara en del av förändringen! 

Så här deltar du i veckan mot rasism:

  1. Dela information om rasism, diskriminering och fördomar i arbetslivet. Delta i sociala medier under tiden 20–26.3.2023 genom att använda hashtaggen #veckanmotrasism. Material för inlägg på sociala medier kan laddas ner här. Vi lägger till fler material under mars månad. 
  2. Fundera över hurdana fördomar eller diskriminerande praxis det finns på din arbetsplats eller i någon annan viktig gemenskap. Vi utmanar dig att ställa dessa tre frågor! Introducera frågorna på arbetsplatsen genom att beställa gratis bordsryttare och placera dem i till exempel kafferummet eller konferensrummen. Försök väcka diskussion.
  3. Ingrip i mån av möjlighet i rasism i vardagen eller anmäl händelser till en lämplig aktör, till exempel chefen. Fortsätt att behandla rasism i din gemenskap även efter att veckan är slut.  

5 fakta om rasism i arbetslivet 

Visste du att...  

  1. Personer med utländsk bakgrund blir utsatta för diskriminering när det gäller karriärutvecklingen nästan dubbelt så ofta som den övriga befolkningen.
  2. De vanligaste formerna av diskriminering i arbetslivet är attityder hos arbetskamrater eller chefer, diskriminering i fråga om karriärmöjligheter och lönediskriminering.
  3. Namnet påverkar vem som kallas till arbetsintervju och vem som får platsen. Sökanden med ett namn som låter utländskt kallas mer sällan till intervju än personer med ett finländskt namn.
  4. Bland kvinnor i arbetsför ålder som har utländsk bakgrund finns det fler som avlagt högskoleexamen än bland män med finländsk bakgrund. Ändå är bara lite över hälften av dem i arbetslivet. Bland män med utländsk bakgrund är sysselsättningsgraden nästan lika hög som för befolkningen med finländsk bakgrund.
  5. Av den andel av befolkningen som upplevt diskriminering i arbetet eller vid ansökan om arbete har endast sju procent anmält saken vidare.

Läs mer:

Statsrådets publikation Tavoitteena syrjimätön työelämä 2022 
Justitieministeriets Barometer för grundläggande rättigheter 2021 
FinMonik 2020, välfärdsundersökning för personer födda utomlands
Statsrådets Översikt över integration 2019. Forskningsartiklar om integration.

Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.

Riktlinjer för att motarbeta rasism som PDF-filer