Arkiv och informationsbegäran

Ett gammalt svartvitt foto av en person som arbetar med ett kartotek över sjukskötare.
Fotograf: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto

Ett omfattande arkiv har samlats över Röda Korsets verksamhet.

Arkiven från åren 1877–1958 samt styrelsens protokollarkiv fram till 2004 förvaras i Riksarkivet. Materialen kan sökas via Riksarkivets webbtjänst Astia.

Materialet innehåller även material av enstaka distrikt och avdelningar men är inte omfattande i fråga om dem. Du kan bläddra i arkivserier här. Om du inte kan hitta material av ett distrikt eller en avdelning genom sökningen, kan du fråga efter dem från distriktsbyråer.

Riksarkivet förutsätter ofta att den som använder materialen har ett forskningstillstånd, som beviljas beroende på prövning av Finlands Röda Kors centralbyrå. Tills vidare finns materialen inte tillgängliga i elektroniskt format.

Du kan fråga efter arkivmaterial från och med slutet av 1950-talet eller fotografier direkt från centralbyrån. En del av fotografierna finns också i Finlands Röda Kors materialbank, dit vem som helst kan registrera sig.

Om du behöver material eller gamla fotografier, kontakta centralbyråns informationsexpert pekka.turtiainen@redcross.fi.

Historia
Historia