Uleåborgs distrikt

Toimipiste: 
Sähköpostiosoite: 
oulu@rodakorset.fi
Faksi: 
08 379 929
Vaihde: 
020 701 2610

Öppethållningstider:

Måndag - torsdag 9 - 15

Fredagar 12 - 18

Distriktets egen webbsida