Samtalshjälp på nätet – webbmiljön Suhteelllista

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Röda Korsets de Ungas skyddshus erbjuder samtalshjälp även på nätet.

Varmt välkommen till webbmiljön Suhteellista. I samtalen reflekterar vi tillsammans över livet, relationer i livet och utmaningarna i dessa.

Det kan till exempel gälla problem i familjen eller med närstående, frågor om psykisk hälsa, svårigheter med dagsrytmen, utmaningar med spelande, frågor om föräldraskap eller andra saker som hör till livet.

Vem kan komma och prata?

Samtalshjälpen är ämnad för ungdomar, ungdomarnas familjemedlemmar, släkt, partner, närstående eller personer som stöder ungdomar. Även föräldrarna får stöd för föräldraskapet.

Du kan boka tid till ett videomöte dit du kan komma antingen ensam eller tillsammans med din närstående.

Stöd på nätet ges av Röda Korsets yrkesfolk inom branschen och frivilliga.

Hur avtalar jag om ett möte på nätet?

Från den här möteslänken kommer du till en kalender där du med låg tröskel kan boka ett videomöte för en timme.

Före den överenskomna tiden skickar vi dig en länk via e-post som tar dig till videomötet. Du behöver inte registrera dig eller förbinda dig till någonting för detta. Det räcker att du klickar dig till videomötet på den överenskomna tiden, så funderar vi på din situation tillsammans.

Kontakta oss om du vill ha mer information. Låt oss tillsammans göra världen till en bättre plats!


Projektchef Kati Kyyrö 040 352 9201, digiperhetyo(at)redcross.fi 

 

Hjälp med vardagliga problem för ungdomar – Röda Korset
Hjälp på de Ungas skyddshus