18.01.2024

Hungerdagsinsamlingens totalresultat nådde 2,6 miljoner euro

En leende människa med Finlands Röda Korsets väst håller en insamlingslåda. En förbipasserande sätter en mynt i lådan.
Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Hungerdagsinsamlingen år 2023 inbringade totalt 2,6 miljoner euro. Med hjälp av bidragen till Finlands Röda Kors katastroffond hjälper vi nödställda i hemlandet och ute i världen.

Finlands Röda Kors Hungerdagsinsamling år 2023 nådde sitt mål. Kampanjens totalresultat är 2,6 miljoner euro.

Med donationsmedel som insamlats till Finlands Röda Kors katastroffond kan vi hjälpa krisdrabbade människor snabbt där hjälp just då behövs.

– Vi vill tacka alla frivilliga och bidragsgivare för deras stora vilja att hjälpa. Insamlarna och bidragsgivarna som deltog i Hungerdagen gör vårt hjälparbete möjligt, säger Finlands Röda Kors medelsanskaffningschef Sirpa Solehmainen.

– Medlen som insamlats på Hungerdagen har inte bundits vid något visst objekt och därför kan vi med dem hjälpa snabbt när en kris eller katastrof inträffar.

Insamlarna och bidragsgivarna som deltog i Hungerdagen gör vårt hjälparbete möjligt.
Sirpa Solehmainen

Hungerdagens bössinsamling år 2023 ordnades 28 – 30.9 och det var möjligt att ge bidrag via digitala donationskanaler ända till slutet av oktober 2023. I donationerna låg tonvikten i synnerhet på privatpersoners donationer.

– I fortsättningen förkortas Hungerdagens kampanjtid, för vi vill föra en allt effektivare kampanj. Tempot i världen har blivit allt högre och också donationssätten har förändrats i och med digitaliseringen. Till Finlands Röda Kors katastroffond kan man på bekant sätt donera året runt även utanför kampanjtiden, berättar Solehmainen.

Med stöd av katastroffonden hjälper vi i kriser och störningssituationer samt upprätthåller hjälpberedskapen

Att bereda sig för olika katastrofer och störningssituationer är en viktig del av Röda Korsets arbete både i Finland och ute i världen. Med stöd ur Finlands Röda Kors katastroffond hjälper vi människor som drabbats av kriser runt om i världen.

– Just nu är hjälpbehovet enormt speciellt bland dem som lider i konflikten mellan Gaza och Israel. Situationen för de civila i Gaza är katastrofal. Människorna har just nu inget ställe där de kan vara i säkerhet. Bristen på vatten och mat är stor och avloppssystemet är bristfälligt, säger Finlands Röda Kors direktör för internationell biståndsverksamhet Tiina Saarikoski.

– Med medel som samlats till katastroffonden har vi kunnat sända hjälp, såsom kunniga biståndsarbetare, för att stödja internationella Röda Korsets biståndsoperationer.

Just nu är hjälpbehovet enormt speciellt bland dem som lider i konflikten mellan Gaza och Israel. Situationen för de civila i Gaza är katastrofal.
Tiina Saarikoski

Med hjälp av katastroffonden hjälper vi också i plötsliga olycks- och störningssituationer i hemlandet, till exempel vid storolyckor, översvämningar, epidemier och eldsvådor. Finlands Röda Kors hjälper människor att klara sig i olyckssituationer och stöder myndigheternas arbete vid plötsliga krissituationer.

Med katastroffondsmedel utbildas nya frivilliga och upprätthålls hjälpberedskapen i hemlandet. Under de senaste åren har Finlands Röda Kors lokalavdelningar mer än tre gånger i veckan hjälpt människor som drabbats av en plötslig olycka eller kris med katastroffondsmedel.

Utöver den direkta hjälpen som ges förbättrar Röda Korsets människornas egen beredskap att möta kriser och störningssituationer.

Bidra till katastroffonden
Ge ett bidrag till katastroffonden
Ge ett bidrag till katastroffonden