14.11.2023

Föräldrarnas oro över framtiden syns inom mathjälpen och andra hjälptjänster – Insamlingen Jul i Sinnet ger hopp till mindre bemedlade barnfamiljer under jultiden

Ett barn ritar på papper på golvet. En vux tittar på.
Fotograf: Ville Salminen / Suomen Punainen Risti

Framtiden väcker oro hos fattiga barnfamiljer som söker hjälp via Finlands Röda Kors mathjälp och Mannerheims Barnskyddsförbunds (MLL) föräldratelefon- och chattjänster. Målet med organisationernas och Yles gemensamma Jul i Sinnet-insamling är att dela ut presentkort på mat till 22 000 mindre bemedlade familjer.

Insamlingen Jul i Sinnet för fattiga barnfamiljer inleds på torsdag och behövs verkligen i år. För tillfället finns det ungefär 130 000 mindre bemedlade barn i Finland.

Inflationen som accelerats från och med början av förra året har redan ökat antalet barn som lever på en minimibudget med 30 000 personer. Samtidigt oroar sig många fattiga barnfamiljer för diskussionen om att skära i socialskyddet.

Oron över framtiden syns t.ex. inom Röda Korsets mathjälp.

– Föräldrar som vi träffat vid matutdelningar i olika delar av Finland berättar om sin hopplöshet. Många är rädda över att de inte längre kan försörja sin familj om priserna fortsätter att stiga och om de planerade nedskärningarna träder i kraft, konstaterar Finlands Röda Kors koordinator för social välfärd Maaret Alaranta.

– Våra distriktsanställda från många olika orter berättar att barn äter mer än tidigare under gemensamma matstunder. När situationen i familjer är så här svår kan nedskärningar som riktas mot mindre bemedlade barnfamiljer inte genomföras utan betydande svårigheter för barn.

Många är rädda över att de inte längre kan försörja sin familj om priserna fortsätter att stiga och om de planerade nedskärningarna träder i kraft.
Maaret Alaranta

Bakom barnfattigdomen finns bland annat arbetslöshet och ensam vårdnad, men allt oftare kan en förälder med korttidsjobb eller deltidsjobb inte trygga sina barns grundläggande behov i vardagen på grund av låga inkomster.

Nedskärningar i socialskyddet kan tvinga allt fler familjer att ständigt förlita sig på stödformer som är menade att vara tillfälliga sistahandslösningar: utkomststödet och mathjälpen.

Barn behöver hopp för att kunna växa

Oron över försörjningen påverkar hela familjens humör. Föräldrarnas ständiga stress över försörjningen belastar även barnen, och även de känner oro och skuld för familjens svårigheter. Som värst kan långvarig stress utsätta barn för psykiska problem.

– I MLL:s hjälptjänster hör vi både barn, unga och föräldrar tala om sina bekymmer över familjens dåliga ekonomiska situation. Ekonomiska bekymmer syns som konkreta hjälpbegäran när det inte finns pengar för att ordna jul för barnen och när livssituationen är svår sedan tidigare, berättar MLL:s ansvariga expert för hjälptelefoner och digitala tjänster Anna Weckström.

Ekonomiska bekymmer syns som konkreta hjälpbegäran när det inte finns pengar för att ordna jul för barnen och när livssituationen är svår sedan tidigare.
Anna Weckström

– I tjänster för barn och ungdomar hör man unga tala om föräldrarnas ekonomiska bekymmer. Unga som tar kontakt talar om stress, oro och skam. De kan fundera över om deras förälder har råd att betala nästa månads hyra eller om den unga själv skulle kunna underlätta förälderns situation exempelvis genom att sluta med sin hobby.

Jul i Sinnet-presentkort skapar julglädje för 22 000 barnfamiljer

På julen betonas upplevelserna av ojämlikhet. I fattiga familjer är det ofta svårt för föräldrarna att erbjuda sina barn saker som skapar julstämningen, såsom julmat och julgåvor. Varma julminnen är viktiga eftersom de ger långvariga minnen och hopp.

På torsdagen den 16 november inleder Finlands Röda Kors och MLL den traditionella insamlingen Jul i Sinnet som glädjer mindre bemedlade barnfamiljer i Finland med presentkort på mat på 70 euro. Insamlingens syfte är att samla in 1 540 000 euro med hjälp av vilka man kan skaffa presentkort till 22 000 mindre bemedlade barnfamiljer i Finland.

Med presentkortet kan familjerna köpa mat till julbordet. Organisationerna ordnar insamlingen tillsammans med Yle. K-matbutikerna, Lidl och S-gruppens matbutiker är insamlingens partner.

Röda Korset och Mannerheims Barnskyddsförbund samarbetar med lokala barnrådgivningar, diakoniarbetet och socialväsendet för att hitta familjer som behöver hjälp. Som namnet antyder är presentkortet en gåva som det inte går att ansöka om.

År 2023 ordnas insamlingen Jul i Sinnet redan för 27:e gången, och insamlingen pågår fram till julafton. Tack vare insamlingen har man redan delat ut 398 500 presentkort under årens lopp.

Det finns många sätt att ge ett bidrag:

  • På webbplatsen hyvajoulumieli.fi
  • Via MobilePay till numret 66020
  • Till kontot för insamlingen Jul i Sinnet: IBAN FI33 5780 4120 0801 60. Referens: 5429
  • Genom att ringa till insamlingstelefonen 0600 16555 (10,01 euro + lna/msa)
  • Genom att skicka ett sms:
  • Ge ett bidrag på 10 euro genom att skicka meddelandet HJM10 till numret 16499
  • Ge ett bidrag på 20 euro genom att skicka meddelandet HJM20 till numret 16499
  • Ge ett bidrag på 30 euro genom att skicka meddelandet HJM30 till numret 16499

Insamlingstillstånd: RA/2020/1407/9.11.2020 (FRK). RA/2020/1486/23.11.2020 (MLL) och ÅLR 2022/8376/31.10.2022.